Tvätthall med kem

På mer än 50 stationer kan du köpa avfettning, schampo och vax direkt på tvättplatsen. Snabbare och smidigare kan det inte bli att få bilen skinande ren. Tvättkemikalierna är Svanenmärkta och vi tar förstås hand om spillvattnet i våra oljeavskiljare och reningsverk som i alla våra tvättanläggningar.

Tvätthall med kem på varje plats

Här finns de medel du behöver för att få bilen skinande ren. Du väljer funktioner med en enkel knapptryckning och betalar bara för det du använder. Men du kan förstås välja att tvätta med dina egna favoritprodukter från butiken också om du föredrar det. Eller både och. Tvätta som du vill helt enkelt.

Så här fungerar det

Inne på tvättplatsen finns en skärm där du kan välja olika tvättfunktioner.
Med en enkel knapptryckning kan du köpa avfettning, schampo och vax direkt på tvättplatsen.
Det går även bra att tvätta med egna favoritprodukter från butiken.
När du tvättat klart betalar du för din tid i hallen och eventuella kem-funktioner.

Hallhyra kostar 2,99 kr per min. I hallhyra ingår:

 • Högtrycksspolning
 • Underspolning
 • Sköljning
 • Dammsugare
 • Varmvatten i tappkran
 • Tryckluft
 • Tvål och torkpapper

Tillvalsfunktioner, pris/minut:

 • Avfettning 19,00 kr
 • Högtryck med schampo 8,50 kr
 • Borste med schampo 8,50 kr
 • Vax 14,50 kr

För att stoppa debitering av val funktion - tryck på avsluta.

Tvättfunktioner

Alkalisk avfettning
Löser upp trafikfilm och fet smuts. Håll lansen ca 30 cm från
bilen. Lägg på nerifrån och upp. Låt verka 2–3 minuter.

Högtryck med schampo
Spola av bilen noga för att få bort grus och sand innan
schamponeringen.
Håll lansen 5–10 cm från bilen. Spola nerifrån och upp.

Borste med schampo
Kontrollera att borsten är ren innan du börjar. Schamponera hela
bilen ordentligt.

Underspolning – byt till särskild lans
För att tvätta under bilen med högtryck – byt ut högtryckslansen
till lansen för underspolning.

Högtryck
Spola bort alla shamporester. Håll lansen ca 30 cm från bilen.

Sköljning
Skölj med högtryckslansen som nu ger ett lägre tryck.

Vax
Spola med vax i ca 2–3 minuter för ett extra glansigt resultat.
Vaxet håller bilen ren längre.

Om du handtvättar

 • Använd alltid en ren svamp
 • Använd endast medel som är godkända för biltvätt
 • Undvik cirkelrörelser, tvätta med så raka drag som möjligt
 • Använd mycket vatten och byt ofta

Jobba i rätt ordning

 • Lägg på rengöringsmedel nerifrån och upp
 • Skölj av bilen i samma ordning

Kom ihåg insidan också

 • Använd tryckluft för att blåsa bort smuts i trånga utrymmen inne i bilen, gör det innan du dammsuger
 • Gummimattorna är lättare att tvätta om du sätter de i mattklämmorna

Tack! 

För att du slänger skräp i källsorteringen och lämnar tvättplatsen som du själv vill finna den.

Här hittar våra tvätthallar med kem