drivmedel

Drivmedel

På våra stationer kan du alltid rulla in och fylla på tanken. Förutom traditionella drivmedel jobbar vi för att så många som möjligt av våra stationer även ska kunna erbjuda ett så brett sortiment av alternativa drivmedel som möjligt.

I vår prislista kan du se våra aktuella drivmedelspriser:

Drivmedel

Bemannad

 Obemannad

Senaste

ändring

Galler fr.om    

Blyfri 95 oktan

14,22 kr

14,07 kr

- 10 öre

2017-09-05

Blyfri 98 oktan

14,82 kr

14,67 kr

- 10 öre

2017-09-05

Diesel

13,70 kr

13,55 kr

+ 10 öre

2017-09-06

Etanol E85 10,99 kr 10,84 kr - 10 öre 2017-09-05

Fordonsgas Biogas Bas Sthlm, Uppsala län

17,20 kr / kg

17,20 kr / kg

+ 10 öre

2017-09-06

Fordonsgas Biogas Bas Övriga landet 17,20 kr / kg 17,20 kr / kg + 10 öre
2017-09-06
         

Detta är våra rekommenderade drivmedelspriser, lokala avvikelser kan förekomma. Zon-påslag 1-2 öre / liter kan förekomma på vissa orter.

Skattesatser 2017 (länk till Skatteverket)

Produktskatt 2017

Bensin 6,50 + moms  
Diesel 5,73 + moms

Ladda ner vår prisstatistik för drivmedel: Prisstatistik (Ladda ned Exceldokument)

Drivmedelspriser för företagskunder: Drivmedelspriser Företag


Så sätts Våra drivmedelspriser 

Det är ett antal olika delar som tillsammans blir det literpris som du betalar för att fylla på tanken. Det är inte alltid lätt att hänga med i svängarna när bensinpriset ändras. Nedan har vi samlat några av de faktorer som påverkar priset, vi hoppas att det ska göra det lite lättare.

På en marknad där det inte är så många bolag and bolagen säljer en identisk Produkt - t.ex. bensin - driver konkurrensen fram likartad prissättning. Om något bolag i en längre tid skulle ha ett lägre pris jämfört med konkurrenterna skulle kunderna naturligtvis byta till detta bolag. Kunderna skulle på sikt överge det bolag som har ett högre pris. Resultatet av detta blir att bensinpriset hamnar på samma nivå hos de olika bolagen.

Oljepriset

Olja är en råvara och när någon pratar om oljepris menas ofta det spotpris som oljan handlas för på världens råvarubörser. Det finns ett antal olika saker som bestämmer oljepriset, inte minst det globala konjunkturläget som är det som styr efterfrågan på olja.