OKQ8 Biltvätt

App – OKQ8 Biltvätt – personuppgiftshantering. För denna behandling är OKQ8 personuppgiftsansvarig och har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Euro Car Wash Oy som personuppgiftsbiträde

 

 

Ändamål

Vad samlas in? 

Laglig grund

Lagring 

Upprätta profil

Namn

E-post

Bils reg. nummer 

Kreditkortsuppgifter 

Uppfylla avtal samt berättigat intresse varvid det är vårt berättigade intresse att kunna administrera kundförhållandet.

Så länge du är kund och registrerad i appen.

 

Hantera registreringar

Namn

E-post

Telefonnummer 

Bils reg. nummer 

Kreditkortsuppgifter

Uppfylla avtal samt berättigat intresse varvid det är vårt berättigade intresse att kunna administrera kundförhållandet.

Uppgifterna behandlas för detta ändamål tills dess att du avregistrerar ditt konto.

Viss information måste sparas enligt bokföringslagen. 
 
Välja station
Mobiltelefons geografiska placering visas när du tillåter det i telefonen.

Samtyckte tills du stänger av location services.

Sparas inte.
Betala för tvätt
Kreditkortsuppgifterna som angavs vid registrering samt e-post. När kund avslutar tvätten registreras detta och kund får kvitto på e-post. 

Fullgöra avtal samt berättigat intresse där vårt berättigade intresse är att kunna ta betalt för vår tjänst samt uppfylla rättslig förpliktelse.

Uppgifterna behandlas för detta ändamål till dess att betalning har skett. 
De uppgifter vi måste spara i enlighet med bokföringslagen sparar vi så länge som bokföringslagen kräver.
Få kvitto på mail
E-postadresser

Fullgöra avtal samt berättigat intresse där vårt berättigade intresse är att kunna erbjuda kvitto. 

Uppgifterna sparas så länge du har ett konto i appen. 

Viss information måste sparas enligt bokföringslagen.

 
Uppdaterad senast: 2021-06-01