OKQ8 Elbilsladdning

App – OKQ8 Elbilsladdning – personuppgiftshantering. För denna behandling är OKQ8 personuppgiftsansvarig och har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Liikennevirta Oy som personuppgiftsbiträde. 

 

 

Ändamål

Vad samlas in? 

Laglig grund

Lagring 

Upprätta profil 

Namn

E-post

Telefonnummer 

Kreditkortsuppgifter 

Uppfylla avtal samt berättigat intresse varvid det är vårt berättigade intresse att kunna administrera kundförhållandet.

Så länge du är kund och registrerad i appen.  
Hantera registreringar Namn

E-post

Telefonnummer 

Kreditkortsuppgifter  

Uppfylla avtal samt berättigat intresse varvid det är vårt berättigade intresse att kunna administrera kundförhållandet.

Uppgifterna behandlas för detta ändamål tills dess att du avregistrerar ditt konto.

Viss information måste sparas enligt bokföringslagen.  
Söka station  Om du har accepterat location services, kommer vi hämta look-up om din mobiltelefons geografiska läge.

Samtycke tills du drar tillbaka ditt samtycke (Stänger av location services)

Sparas inte. 
Välja laddstation Information om vilken laddstation kunden vill ladda på. 

Uppfylla avtal samt berättigat intresse att kunna erbjuda relevant service.

Sparas från det att du som kund väljer laddstation tills det att du har laddat klart 
Betala för laddning  Kreditkortsuppgifterna som angavs vid registrering samt e-post. När kund avslutar laddning registreras detta och kund får kvitto på e-post.  

Fullgöra avtal samt berättigat intresse där vårt berättigade intresse är att kunna ta betalt för vår tjänst samt uppfylla rättslig förpliktelse.

Uppgifterna behandlas för detta ändamål till dess att betalning har skett, eventuell utbetalning och upp till två år därefter. De uppgifter vi måste spara i enlighet med bokföringslagen sparar vi så länge som bokföringslagen kräver. 
Koppla hemmaladdbox till app  Om du har accepterat location services, kommer vi hämta look-up om din mobiltelefons geografiska läge. 

Samtycke tills du drar tillbaka ditt samtycke (Stänger av location services)

Uppgifterna lagras så länge laddboxen är kopplad till appen  
Få kvitto på mail E-postadresser 

Fullgöra avtal samt berättigat intresse där vårt berättigade intresse är att kunna erbjuda kvitto.

Uppgifterna sparas så länge du har ett konto i appen.  
 
Uppdaterad senast: 2020-06-25