OKQ8 på Facebook och Instagram

På OKQ8@Facebook och OKQ8@Instagram (”fan-page”) publicerar vi och delar innehåll, utbud och produktrekommendationer. På en fan-page ger vi dig möjlighet att kommunicera med oss på ett enkelt sätt, att posta egna inlägg och gilla andras inlägg samt att ladda upp egna foton och video.

Operatören av respektive fan-page är Meta Platforms Ireland Limited (”Meta” f.d. Facebook). Varje besök på en av våra fan-pages registreras av Meta med hjälp av webbkakor och andra liknande spårningstekniker. Motsvarande gäller när du besöker andra webbsidor som drivs av Meta- eller om Meta har tillåtit andra företag att placera s.k. tredjepartkakor.

Genom att kombinera användaruppgifter från spårningsteknik med andra uppgifter som Meta har om dig kan de skapa allmän statistik över en besökares beteenden, intressen och demografiska karakteristika (t.ex. ålder, kön, region) (”sidstatistik”) men även göra mer avancerade personliga profiler.

Observera att Meta behandlar dina uppgifter för egna ändamål även när du besöker och använder OKQ8@Facebook eller OKQ8@Instagram. Sådan personuppgiftsbehandling sker helt utan insyn eller kontroll av OKQ8. 
Om du vill veta mer om hur Meta behandlar dina personuppgifter hänvisar till den dataskyddspolicy som gäller för respektive socialt nätverk.

 

Läs mer om hur respektive socialt nätverk behandlar dina personuppgifter här:

Facebook dataskyddsspolicy

Instagram dataskyddspolicy

 

Vem ansvarar för mina personuppgifter

När du är inloggad och använder Facebook och Instagram som sociala nätverk är det Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland som är personuppgiftsansvarig.
 
OKQ8 och Meta är var för sig och självständigt personuppgiftsansvariga för dina användaruppgifter, inbegripet personligt innehåll i form av postade meddelanden, recensioner och inlägg samt uppladdade bilder och videor.

När vi samlar in och behandlar personuppgifter för sidstatistik är OKQ8 tillsammans med Meta gemensamt personuppgiftsansvariga. Detta innebär att vi är gemensamt ansvariga för att tillgodose dina lagstadgade rättigheter och skydda din personliga integritet. För att kunna erbjuda ett heltäckande integritets- och dataskydd har vi ingått en överenskommelse där vårt gemensamma ansvar och inbördes förpliktelser är reglerade enligt den allmänna dataskyddsförordningen - GDPR. 

 

Läs mer om hur OKQ8 och Meta har fördelat sitt gemensamma personuppgiftsansvar här:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

Varifrån kommer mina personuppgifter

OKQ8 samlar in uppgifter som du väljer att dela med sig av på OKQ8@Facebook eller OKQ8@Instagram, till exempel ett meddelande, inlägg eller recension eller om du gillat någon annans inlägg, har laddat upp ett foto eller en video. Om du har ett konto hos Meta för någon av de sociala nätverken får vi även tillgång till din publika information som ditt användarnamn, information i din publika profil samt innehåll som du delar med en offentlig publik.
 
Vi har inte åtkomst till de personuppgifter som Facebook använder för att skapa sidstatistik. OKQ8 har endast tillgång till den sammanställda statistiken, utan möjlighet att identifiera dig som person. Valet av vilka uppgifter som ingår i sidstatistik och metoden för att skapa denna bestäms helt och hållet av operatören av Meta. 

 

Vem dina personuppgifter kan komma att delas med?

OKQ8 delar inga användaruppgifter med andra företag.

 

Ändamål och laglig grund med behandlingen

Dina uppgifter som användare av en fan-page behandlas av oss för följande ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan.

Ändamål

Laglig grund

Insamling av uppgifter via cookies

 

Samtycke, om du har lämnat ett sådant till Meta vid användningen av vår fan-page

 

Sidstatistik

 

Vårt berättigade intresse som företag att via fan-pages skapa statistik för insiktsdriven analys.

 

 Kundvård

 

Vårt berättigade intresse som företag att via fan-pages kommunicera och utveckla relationen med våra kunder.

 

 

Annonsering och marknadsföring

 

Vårt berättigade intresse som företag att via fan-pages informera om aktuella kampanjer och erbjudanden. 

 


Behandling av personuppgifter utanför EU/EES

OKQ8 kommer inte att behandla personuppgifter utanför EU/EES. Däremot kan det förekomma att Facebook gör detta som ett led i att tillhandahålla Facebook och Instagram fan-pages. I sådana fall är Meta ensamt ansvarig för överföringen och behandlingen i ett land utanför EU/EES och är inget som OKQ8 har insyn i eller kontrollerar. 
Du hittar mer information om tredjelandsöverföringar i Facebooks eller Instagrams dataskyddspolicys, länkade ovan.


Lagring och gallring av dina personuppgifter

Vi sparar gjorda inlägg, recensioner och uppladdat material så länge vi behöver dessa för respektive ändamål, dock aldrig längre än 2 år. Därefter raderas uppgifterna. 
Hur länge Facebook lagrar dina personuppgifter framgår av Facebook och Instagram dataskyddspolicys, länkade ovan.

 

Dina rättigheter

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning – GDPR – har du som registrerad vissa lagstadgade rättigheter. Rättigheterna utövas mot den som är personuppgiftsansvarig.

I situationer när OKQ8 och Meta är personuppgiftsansvariga var för sig ska rättigheterna utövas mot endera parten. När det föreligger ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan OKQ8 och Meta (behandling av personuppgifter för sidstatistik) ska rättigheterna i första hand utövas mot Meta. Tillvägagångsättet för utövande av rättigheterna framgår av den överenskommelse avseende gemensamt personuppgiftsansvar som länkas till ovan.

Omfattningen av de lagstadgade rättigheter varierar beroende på ändamålet med behandlingen och den rättslig grunden. I allmänhet har du följande rättigheter att åberopa, men vissa begränsningar kan förekomma:

  • Rätt till invändning mot direkt marknadsföring – Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för direkt marknadsföring. Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

  • Rätt till tillgång – Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och om så är fallet även få tillgång till personuppgifterna och viss ytterligare information om behandlingen.

  • Rätt till rättelse, radering eller begränsning - Du har rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter samt rätt att invända mot behandlingen.

  • Rätt att återkalla samtycke – Om och i den mån du lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

  • Rätt till invändning avseende berättigat intresse – När behandling sker med stöd av s.k. intresseavvägning (dvs. enligt artikel 6.1 f GDPR) har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen. 

  • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

  • Rätt att klaga till myndighet – Du har rätt att klaga till din nationella dataskyddsmyndighet (i Sverige, Integritetsskyddsmyndigheten) om behandling av dina personuppgifter inte uppfyller kraven enligt EU:s dataskyddslagstiftning.


För mer information och möjlighet att ladda ned vår integritetspolicy klicka här: http://www.okq8.se/personuppgifter/


Uppdaterad senast: 2022-02-16

Kontaktuppgifter och ytterligare information

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig: Se aktuell annons.

Är du osäker på vem som är personuppgiftsansvarig eller dennes kontaktuppgifter kan du alltid kontakta OKQ8 Kundservice för ytterligare information.

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombud:
E-mail Dataskyddsombud OKQ8: dso@okq8.se

Postadress:
Dataskyddsombudet
Sveavägen 155
Box 23900
704 35 Stockholm

I de fall att personuppgiftsansvarig har annat eget Dataskyddsombud och du inte får kontaktuppgifter till denne på annat sätt kan OKQ8:s Dataskyddsombud hjälpa dig att få kontakt med denne.

Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter ber vi dig att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till OKQ8 Kundservice.

OKQ8 Kundservice
Box 502
774 27 Avesta