OKQ8 Hemma

App – OKQ8 Hemma – personuppgiftshantering. För denna behandling är OKQ8 personuppgiftsansvarig och har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Bright Energy AB som personuppgiftsbiträde. 

 

 

Ändamål

Vad samlas in? 

Laglig grund

Lagring 

Upprätta profil och administera kundförhållandet

Namn

Personnummer

E-post

Telefonnummer 

Anläggningsadress(er)

Kundnummer

Anläggnings-id

Uppfylla avtal samt berättigat intresse varvid det är vårt berättigade intresse att kunna administera kundförhållandet.

Så länge du är elkund och har ett användarkonto i appen. Övriga uppgifter (tex. förbrukningsstatistik) som samlas in anonymiseras vid analys.
Visa fakturor
Anläggningsadress

OCR nummer

PDF-version av faktura (namn, fakturaadress, anläggnings-id, fakturanummer, kundnummer)

Uppfylla avtal samt berättigat intresse varvid det är vårt berättigade intresse att kunna administera kundförhållandet.

Enligt rensningsrutin med leverantören. Viss information måste sparas enligt bokföringslagen.
Optimera elbilsladdnind & Visa väder
Geoposition (hämtas från google baserat på adress)

Samtycke tills du drar tillbaka ditt samtycke (stänger av location service)

Används för att optimera tjänsten smart laddning så inte eventuell snabbladdning pausas på grund av hög negativ miljöpåverkan på elen vid den givna tidpunkten. Sparas inte utan används endast då laddningen startas för att veta om det är laddning i hemmet eller publik laddning. 
Styra elbilsladdning
accessToken till teslas api

Berättigat intresse. Vardvid det är vårt berättigade intresse att kunna assistera de  kunder som vill samla sina energiengagemang i OKQ8 Hemma.

Sessionsnyckel lagras i appen när tjänsten används. AccessToken lagras i backend för att kunna göra tredjepartsinloggningen i Teslas app. Information som lagras i teslaappen kan då visas i OKQ8Hemma-appen och du kan styra din laddning. Lagras så länge du är elkund och har ett användarkonto i appen.
Solceller
API-nyckel

Berättigat intresse. Vardvid det är vårt berättigade intresse att kunna assistera de  kunder som vill samla sina energiengagemang i OKQ8 Hemma.

Sessionsnyckel lagras i appen när tjänsten används. API-nyckel lagras för att kunna göra en tredjepartsinloggning i Solar Edges app. Information som lagras i Solar Edge kan då visas i OKQ8Hemma-appen och du kan följa din produktion. Lagras så länge du är elkund och har ett användarkonto i appen.

Smart styrning av hemmet
accessToken till telldus api

Berättigat intresse. Vardvid det är vårt berättigade intresse att kunna assistera de  kunder som vill samla sina energiengagemang i OKQ8 Hemma.

Sessionsnyckel lagras i appen när tjänsten används.. AccessToken lagras för att kunna göra en tredjepartsinloggning i Telldus app. Information som lagras i Telldus kan då visas i OKQ8Hemma-appen och du kan använda smart styrning. Lagras så länge du är elkund och har ett användarkonto i appen.

 
Uppdaterad senast: 2020-09-16