Kameraövervakning

På våra drivmedelsstationer finns trygghetskameror för att kunna förebygga och utreda brott. Bevakningen omfattar området runt våra drivmedelsstationer, såsom pumpar, betalterminaler och butiker. Inspelat bildmaterial lagras i max två månader i enlighet med gällande riktlinjer. Vår kameraövervakning sker med stöd av intresseavvägning utifrån att vi strävar efter en säker miljö för både våra kunder och anställda. Dessutom baseras vår intresseavvägning på att bildmaterial enbart gås igenom om det finns brottsmisstankar samt att bildmaterial raderas inom två månader från inspelning vilket bedöms utgöra en begränsad risk för de registrerades friheter och rättigheter. Denna risk anses rimlig i jämförelse med risken för att utsättas för brott om trygghetskameror inte hade funnits på våra stationer. Vid misstanke om brott kan bildmaterialet komma att lämnas ut till polisen.

Ägaren av drivmedelsstationen ansvarar för sin kameraövervakning och den juridiska enhet stationen tillhör är personuppgiftsansvarig, exempelvis ansvarig OK-förening, franchisetagare eller OK Detaljhandel AB.

Om du har frågor om vår kameraövervakning kan du kontakta vårt dataskyddsombud via dso@okq8.se.
okq8.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Uppdaterad senast: 2018-06-27