Hantering av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter som användare av OKQ8:s app.

OKQ8 AB levererar denna app. För att kunna erbjuda den tjänsten [och tillhörande kundtjänst] behöver vi behandla personuppgifter. OKQ8 AB är personuppgiftsansvarig för sådan behandling och behandlar alltid personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive EU:s dataskyddsförordning. Vi arbetar aktivt för att skydda dina personuppgifter genom att vidta tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder.

Nedan har vi samlat specifik information om vilka personuppgifter vi behandlar om du väljer att använda appen. För mer information om hur vi i OKQ8 behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har, se:

Ändamål

Vad samlas in?

Rättslig grund

Lagring

Lägga till betalningsmedel: OKQ8 företagskort
Kortnummer

Appens installationsnummer
För att fullgöra avtalet du är part i

Att uppfylla en rättslig skyldighet

Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna erbjuda olika betalningsalternativ
Informationen lagras tills du säger upp din kundrelation

Vissa uppgifter ska lagras enligt bokföringslagen
Lägga till betalningsmedel: Visa, Mastercard, Eurocard etc. (EMV-kort)
Kortnummer

Kortinnehavarens namn

Utgångsdatum

CVV
För att fullgöra avtalet du är part i

Att uppfylla en rättslig skyldighet

Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna erbjuda olika betalninsalternativ
Informationen lagras till du säger upp din kundrelation

Vissa uppgifter ska lagras enligt bokföringslagen
Sök station
Mobiltelefonens geografiska placering när du tillåter den i telefonen Samtycke tills du drar tillbaka ditt samtycke (stäng platstjänster)
Informationen sparas inte
Anländer till stationen Mobiltelefonens geografiska läge
Samtycke tills du drar tillbaka ditt samtycke (stäng platstjänster)
Informationen sparas inte
Välj pump / tvätt
Mobiltelefonens geografiska läge

Appens installationsnummer
Att leva upp till avtal och berättigade intressen där vårt berättigade intresse är att kunna bedriva relevant verksamhet
Informationen sparas inte
Betalning med OKQ8 företagskort
Kortnummer

PIN kod

Appens installationsnummer

Körsträcka (om det krävs i affärsavtalet)

Fordonets registreringsnummer (om det krävs i affärsavtalet)
Att leva upp till avtal och berättigade intressen där vårt berättigade intresse är att kunna debitera oss för vår tjänst och fullgöra lagliga skyldigheter
Informationen lagras tills betalning är genomförd (och eventuell återbetalning görs) och upp till två år därefter 

Vissa uppgifter ska lagras enligt bokföringslagen
Betalning med Visa, Mastercard, Eurocard m.m (EMV-kort). Transaktionen går via betaltjänstleverantören i PCI-zon
OKQ8 AB samlar inte in data


Leveranskvitto vid köp med OKQ8 kort
Volym, antal, datum, tid och plats för rekvisitionen

Stjärnmärkt kortnummer

E-postadress
För att leva upp till vårt avtal med dig och intresseavvägningen, där det ligger i vårt intresse att erbjuda en attraktiv tjänst och att våra kunder ska ha tillgång till eget material inklusive dokumentation för revision
Upp till två år efter genomförd betalning
Kvitto för köp med Visa, Mastercard, Eurocard m.m (EMV-card).
Inköpsvolym, kvantitet, pris, datum, tid och plats

Stjärnmärkt kortnummer

E-postadress
För att leva upp till vårt avtal med dig och intresseavvägningen, där det ligger i vårt intresse att erbjuda en attraktiv tjänst och att våra kunder ska ha tillgång till eget material inklusive dokumentation för revision
Upp till två år efter genomförd betalning
Skapa profil Namn

Adress

E-postadress

Telefonnummer
Att leva upp till avtal och berättigade intressen, där det är vårt berättigade intresse att kunna sköta kundrelationen
Så länge du är kund hos oss och 6 månader därefter

 

Uppdaterad senast 2021-11-18