Hantering av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter som användare av OKQ8:s app.

OKQ8 AB levererar denna app. För att kunna erbjuda den tjänsten [och tillhörande kundtjänst] behöver vi behandla personuppgifter. OKQ8 AB är personuppgiftsansvarig för sådan behandling och behandlar alltid personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive EU:s dataskyddsförordning. Vi arbetar aktivt för att skydda dina personuppgifter genom att vidta tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder.

Nedan har vi samlat specifik information om vilka personuppgifter vi behandlar om du väljer att använda appen. För mer information om hur vi i OKQ8 behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har, se:

Ändamål

Vad samlas in?

Rättslig grund

Lagring

För att skapa och upprätthålla din profil
Ditt namn och kontaktuppgifter som du lämnat vid registreringen
Att ingå och fullgöra avtalet (villkoren) om OKQ8 profil (Artikel 6.1 b GDPR).

Så länge som du väljer att ha din profil registrerad
Framställa avidentifierad statistik för uppföljning, planering och verksamhetsutveckling
Namn och kontaktuppgifter, personnummer samt köphistorik
OKQ8:s berättigade intresse av att bedriva en effektiv och ändamålsenlig verksamhet. (Artikel 6.1 f GDPR)
Uppgifterna sparas i högst tre år från insamlingstillfället.
För att kunna rikta direkt marknadsföring av varor och tjänster till dig (profilering) samt för att hitta liknande kundtyper att rikta marknadsföring mot i sociala medier, affiliate-nätverk och annonsparters. (se kompletterande information nedan).
Ditt namn och kontaktuppgifter som du lämnat vid registreringen. Även andra uppgifter såsom ålder, kön, köphistorik och cookies (beroende på vad du samtyckt till) behandlas, se mer om marknadsföring nedan.
Samtycke (Artikel 6.1 a GDPR) 
Till dess att du återkallar ditt samtycke.
För att hantera ärenden hos kundservice som rör din profil
Namn och kontaktuppgifter samt information som lämnas i ärendet
Vårt berättigade intresse av att tillhandahålla en tillgänglig och effektiv kundservice, inbegripet säker ärendehantering. Artikel 6.1 f GDPR)
Uppgifterna sparas i högst två år.
Ta fram statistik och riktad marknadsföring med hjälp av Meta SDK.

För denna behandling föreligger ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan OKQ8 AB och Meta Ireland Ltd. (”Meta”) för insamling och delning av data från OKQ8 AB till Meta.
 
Se mer i Metas integritetspolicy – Så samlar Meta in och använder användardata | Integritetscenter | Hantera din integritet på Facebook, Instagram och Messenger | Integritet på Facebook
Samtycke (Artikel 6.1.a GDPR) genom att du tillåter spårning i Inställningarna i din mobiltelefon (eller annan enhet).
Se mer i Metas integritetspolicy – Så samlar Meta in och använder användardata | Integritetscenter | Hantera din integritet på Facebook, Instagram och Messenger | Integritet på Facebook

 

Särskilt om samtycke och behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål

Som innehavare av en OKQ8 profil kan vi komma att skicka reklam för varor och tjänster samt erbjudanden av både allmän och personlig karaktär. För att skapa marknadsföring av personlig karaktär kan vi komma att inhämta uppgifter om dig från offentliga register och databaser för livsstilssegmentering.

När du skapar din OKQ8 Profil har du möjlighet att samtycka till denna marknadsföring. Om du samtycker till marknadsföring kommer ditt samtycke att omfatta alla former av marknadsföring. Om du väljer att inte ge ditt samtycke kommer du heller inte att få någon marknadsföring från oss. Du går då miste om rabatter och personliga erbjudanden från oss och våra samarbetspartners. Oavsett vad du väljer i samband med registrering har du möjlighet att enkelt justera och anpassa ditt samtycke i efterhand på “Mina Sidor”, du kan då välja att samtycka till vissa former av marknadsföring men inte till andra. Observera att du även behöver anpassa ditt samtycke i inställningarna på de enheter som har appen nedladdad för att undvika att enhetsdata samlas in och delas med Meta.  

På “Mina Sidor” kan du välja genom vilka kanaler du vill motta marknadsföring, dvs. via e-post, telefon, i brevlådan hem eller via pushnotiser i appen. Om du inte har samtyckt till något annat kommer du endast att motta sådan marknadsföring från bolag inom OKQ8-koncernen. 

Du kan även styra över vem vi får dela dina personuppgifter med. När du samtycker till att motta marknadsföring från våra samarbetspartners har du möjlighet att få rabatter och personliga (målgruppsanpassade) erbjudanden från andra bolag som vi har affärssamarbeten med, vilka produkter och tjänster du kan få erbjudanden om beror på med vilka bolag vi har samarbeten. De uppgifter vi delar med dessa företag är normalt sett ditt namn och dina kontaktuppgifter. 

Därutöver har du möjlighet att samtycka till marknadsföring via sociala medier. När du lämnar ditt samtycke till marknadsföring via sociala medier innebär det att vi kan komma att kombinera din e-postadress med information i de cookies du har samtyckt till för att skapa riktad marknadsföring på sådana plattformar (läs mer om affiliate nätverk, listningstjänster och segmentering på nedanstående länk). På så vis hoppas vi nå ut till dig med erbjudanden som är relevanta för just dig på de plattformar där du befinner dig samt skapa ett mervärde för dig som kund. Samtycket innebär även att vi kommer att använda dina personuppgifter för att hitta liknande kundtyper att rikta relevant marknadsföring mot (urvalet kan exempelvis ske baserat på ålder, kön, adress, intressen och köphistorik).

Om du vill veta mer om vår och våra annonspartners behandlingen av personuppgifter vänligen klicka här https://www.okq8.se/personuppgifter/marknadsforing

Det samtycke som beskrivs ovan avser sådan kundinformation som beskrivs ovan i kolumn 3. Samtycke till behandling av enhetsdata med Meta SDK hanteras i din enhet. Du kan alltså inte styra Meta SDK via samtyckesbocken ”Sociala medier”.

Du vet väl att du alltid har rätt att avsäga dig reklam och annan direkt marknadsföring? Detta gör du genom att kontakta kundservice eller genom att ändra dina samtyckesinställningar på ”Mina Sidor”.

Behandling av personuppgifter utanför EU/EES-området

Dina personuppgifter bearbetas och lagras hos externa leverantörer både inom EU/EES-området och i USA. Innan vi gör personuppgifter åtkomliga för mottagare utanför EU/EES-området vidtas lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter och minimera riskerna. I regel är alla personuppgifter som görs åtkomliga för en mottagare i ett tredje land antingen krypterade eller genomgått pseudonymisering. 

Om du har samtyckt till marknadsföring via sociala medier kan dina personuppgifter även komma att överföras till annat tredje land beroende på vilka plattformar som används för sådan marknadsföring. När ett beslut om adekvat skyddsnivå saknas använder vi oss alltid av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för att säkerställa att överföringen och mottagarens behandling sker i överensstämmelse med gällande lagar och regler. Du har alltid rätt att ta del av en kopia av sådana klausuler genom att kontakta vår kundtjänst. Kundtjänst nås på tel. 020-65 65 65. 

Dina rättigheter

Mer information om dina rättigheter som registrerad och hur vi i övrigt behandlar personuppgifter inom OKQ8-koncernen hittar du på följande länk: https://www.okq8.se/personuppgifter/.

 

Uppdaterad senast 2024-03-26