Information till dig som är webbplatsbesökare

Denna informationstext vänder sig till dig som besöker webbplatsen www.okq8.se Syftet med texten är att du ska förstå vad vi gör med dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som webbplatsbesökare när insamling av personuppgifter sker genom cookies och liknande teknik.
Är du samtidigt som du besöker vår webbplats, kund hos OKQ8 Bank eller privatkund hos OK-Q8 AB eller annat bolag inom OKQ8 Scandinavia gäller i stället informationen för dessa förhållanden.

Vad är cookies och hur används de?

Cookies kan liknas vid små avtryck. En speciell fil, cookie-fil, sparas ner på din dator när du går in på en webbplats. Cookien består av en liten datamängd med information om vad du gör när du besöker sidan. Informationen om vad du gjorde vid tidigare besök skickas av webbservern till din webbläsare och kan sedan hämtas därifrån. Vi spårar inte dina aktiviteter på andra webbplatser än vår egen.

Om du klickar på den runda ikonen längst ner till vänster på webbsidan kan du läsa mer om vilka cookies som används, för vilka ändamål och hur länge de sparas. Där kan du också läsa vad ditt samtycke omfattar samt lämna eller återkalla ett samtycke. Du kan även radera cookies från din webbläsare genom att ändra inställningarna i denna.

 

Vem ansvarar för mina personuppgifter?

När du besöker www.okq8.se och alla underliggande domäner är det OK-Q8 AB som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som utförs med anledning av ditt webbplatsbesök. 

I vissa fall är vi gemensamt personuppgiftsansvarig med den part som placerar cookien på din webbläsare eller hårddisk eller faktiskt samlar in personuppgifter från din dator eller smartphone (utfärdare). I regel föreligger ett gemensamt personuppgiftsansvar med sådana utfärdare som för egen räkning använder de insamlade personuppgifterna i syfte att sälja annonsplatser, skapa målgrupper och göra statistiska analyser.

Vilka cookies och utfärdare som vi har integrerat på vår webbplats framgår av informationstexten om cookies för marknadsföring.

 

Varifrån kommer mina personuppgifter?

Den främsta källan till personuppgifter om dig är sådana uppgifter som samlas in från din dator eller smartphone eller som uppstår till följd av att du besöker och interagerar med webbplatsen. Sådana spår kan tillsammans med annan information avslöja vem du är, var du bor och var du befinner dig.

 

Vem dina personuppgifter kan komma att delas med

Det ligger i sakens natur att den som utfärdar cookien också får tillgång till personuppgifterna som samlas in genom denna. Därför kommer leverantörer av tjänster för analys- och statistikverktyg samt plattformar för kommunikation och marknadsföring ha tillgång till dina personuppgifter, antingen i egenskap av personuppgiftsbiträde, gemensamt personuppgiftsansvarig eller som ensamt personuppgiftsansvarig.

Kontakta kundservice om du önskar mer information om sådant informationsutbyte och på vilka grunder dessa sker.

All utlämning av dina personuppgifter kommer ske i enlighet med lag och vi kommer att säkerställa att de personuppgifter som utlämnas endast behandlas för de ändamål för vilka de utlämnats.

 

Ändamål och laglig grund för behandlingen

Som besökare av webbplatsen behandlas dina personuppgifter som samlats in via cookies eller annan spårningsteknik för följande ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan.

 

 

Ändamål

Personuppgifter 

Laglig grund

Bevarandetid 

Tillhandahålla webbplatsbesökare en funktionell webbplats och de tjänster som erbjuds på vår webbplats, såsom webbshopen (nödvändiga cookies). 

Enhets-ID, fabrikat och version av webbläsare, fabrikat och version av operativsystem, tilldelad IP-adress, cookie-ID samt tidsstämpel som avslöjar när du var aktiv på webbsidan. 

Vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla en fungerande och säker webbplats.

Bevarandetiden är unik för respektive cookie. Den faktiska bevarandetiden framgår av cookie-förteckningen.  

Tillhandahålla funktioner som gör webbplatsen mer användarvänlig (funktionella cookies)

Enhets-ID, fabrikat och version av webbläsare, fabrikat och version av operativsystem, tilldelad IP-adress, cookie-ID samt tidsstämpel som avslöjar när du var aktiv på webbsidan.

Av dig särskilt lämnat samtycke

Bevarandetiden är unik för respektive cookie. Den faktiska bevarandetiden framgår av cookie-förteckningen. 

För att rikta relevant marknadsföring (annonsering) av våra tjänster och produkter på vår webbplats och via olika digitala kanaler, inbegripet sociala medier (marketingcookies).

Enhets-ID, fabrikat och version av webbläsare, fabrikat och version av operativsystem, tilldelad IP-adress, cookie-ID samt tidsstämpel som avslöjar när du var aktiv på webbsidan. 

Av dig särskilt lämnat samtycke

Bevarandetiden är unik för respektive cookie. Den faktiska bevarandetiden framgår av cookie-förteckningen. 
Verksamhetsanalys och aktivitetsanalys i syfte att (statistiska cookies):
  • Förbättra och anpassa verksamhet/tjänster
  • Framställa beslutsunderlag
  • Framställa statistik 
 Enhets-ID, fabrikat och version av webbläsare, fabrikat och version av operativsystem, tilldelad IP-adress, cookie-ID samt tidsstämpel som avslöjar när du var aktiv på webbsidan. Av dig särskilt lämnat samtycke
Bevarandetiden är unik för respektive cookie. Den faktiska bevarandetiden framgår av cookie-förteckningen.

 

 

Behandling av personuppgifter utanför EU/EES-området

Vissa utfärdare av cookies överför personuppgifter till länder utanför EU/EES för bearbetning och lagring. Vissa av dessa länder har ett sämre integritets- och dataskydd jämfört med det skydd som erbjuds inom EU/EES. Detta innebär bland annat att dina uppgifter kan komma att lämnas ut till utländska myndigheter i strid med EU:s dataskyddslagstiftning. Genom att samtycka till cookies för marknadsförings- och statistikändamål godkänner du också att dina personuppgifter överförs till USA samt att du är införstådd med riskerna därav. Om du inte är bekväm med överföringen bör du inte samtycka till marknadsförings- och statistikcookies.

 

Uppdaterad senast 2022-10-25