OKQ8 Hyrsläp

App – OKQ8 Hyrsläp – personuppgiftshantering För denna behandling är OKQ8 personuppgiftsansvarig och har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Brenderup Group som personuppgiftsbiträde.

 

 

Ändamål

Vad samlas in? 

Laglig grund

Lagring 

Upprätta profil

Namn

E-post

Kreditkortsuppgifter 

Uppfylla avtal samt berättigat intresse varvid det är vårt berättigande intresse att kunna administrera kundförhållandet. 

Personuppgifter lagras i 12månader

Hantera registreringar

Namn

E-post

Kreditkortsuppgifter

Uppfylla avtal samt berättigat intresse varvid det är vårt berättigande intresse att kunna administrera kundförhållandet. 

Uppgifterna behandlas för detta ändamål till dess att du avregistreras ditt konto.

Viss information måste sparas enligt bokföringslagen. 
 
Välja station
Mobiltelefons geografiska placering visas när du tillåter det i telefonen.

Samtyckte tills du stänger av location services.

Sparas inte.
Betala för hyrsläp
Kreditkortsuppgifterna som angavs vid registrering samt e-post. När kund avslutar hyran registreras detta och kund får ett kvitto på e-post.

Fullgöra avtal samt berättigat intresse där vårt berättigade intresse är att kunna ta betalt för vår tjänst samt uppfylla rättslig förpliktelse.

Uppgifterna behandlas för detta ändamål till dess att betalning har skett. 
De uppgifter vi måste spara i enlighet med bokföringslagen sparar vi så länge som bokföringslagen kräver.
Få kvitto på mail
E-postadresser

Fullgöra avtal samt berättigat intresse där vårt berättigande intresse är att kunna erbjuda kvitto. 

Uppgifterna sparas så länge du har ett konto i appen. 

Viss information måste sparas enligt bokföringslagen.

 
Uppdaterad senast: 2021-04-01