Kemetyl AdBlue

7041068134361

125:-/st

Kemetyl AdBlue

7041068134361

125:-/st

Omvandlar skadlig NOx från din dieselmotor till ofarligt kväve och vattenånga. Speciellt framtagen för personbilsmarknaden.

  • 1,5L
  • Minskar utsläppen av skadliga kväveoxider (NOx)
  • Uppfyller kraven enligt ISO 22241-1-5
  • Förpackning med smart påfyllningspip
Använd Köpguide
Denna produkt kan inte köpas i mobilen
Det uppstod ett fel

Utbud kan variera mellan stationer, kontakta din närmaste station för tillgänglighet.

Hitta station

Produktbeskrivning

Kemetyl AdBlue 1,5L omvandlar skadlig NOx från din dieselmotor till ofarligt kväve och vattenånga, och är speciellt framtagen för personbilsmarknaden och de nya utsläppreglerna enligt Euro 6. Förpackningen med dess smarta påfyllningspip med start/stopp-funktion möjliggör för användaren att själv fylla på AdBlue, helt utan spill, lukt eller tryckbildning.

 

OBS! Kemetyl AdBlue ska endast användas i dieselfordon utrustade med SCR-teknologi.

Specifikationer

SpecifikationDetalj
Färg Färglös
Lukt Karaktäristisk
PH-värde > 8
Flampunkt, °C > 200
Kokpunkt, °C > 100
Självantändbarhet Ej självantändande
Explosionsfara Ej explosiv