OKQ8 Ultima Bensin 4 takt

7391836073164

275:-/st

OKQ8 Ultima Bensin 4 takt

7391836073164

275:-/st

Alkylatbensin för 4-taktsmotorer så som gräsklippare och utombordare m.m. 

  • Renare avgaser
  • 5L
Använd Köpguide
Denna produkt kan inte köpas i mobilen
Det uppstod ett fel

Utbud kan variera mellan stationer, kontakta din närmaste station för tillgänglighet.

Hitta station

Produktbeskrivning

Obs! Om denna bensin används i bilmotorer gäller inte garantin från tillverkaren på grund av att alkylatbensin inte uppfyller gällande bränslestandarder för bilmotorer.

 

  • Minimal aromathalt - nedsotade motorer och svällda packningar undviks.
  • Inga alkener, inga oxygenater och ingen cancerframkallande bensen.
  • Oxidationsstabil - bildar ej slam eller avlagringar samt är lagringsstabil.
  • Knappt mätbar svavelhalt.
  • Lägre ångtryck ger reducerad avdunstningen medför bättre miljö och lägre hälsorisker.
  • Lågt hartstal och låg slutkokpunkt ger renare motor.
  • Rätt avpassad destillationskurva ger lätt start sommar och vinter.
  • Uppfyller Svensk Standard SS 15 54 61 (alkylatbensin).

Specifikationer

Densitet, 15°C, kg/m3 680 - 720 690

 

Knackningsvärde,

Oktantal, RON min 93 ca 95

Oktantal, MON min 90 92

 

Destillation,

E70, volym % 15 - 42 25

E100, volym % 46 - 72 48

E180, volym % min 90 > 98

Slutkokpunkt, °C max 200 150

Blyhalt, mg/l max 2 < 0,025

Svavelhalt, mg/kg max 10 < 1

Bensenhalt, volym % max 0,1 < 0,01

Olefinhalt, volym % max 1 < 0,1

N-hexan, volym % max 0,5 < 0,1

Ångtryck, 37,8°C, kPa 55-65 60 - 64