Smörja och lösare

Lossa fastlossade delar, få starthjälp och smörja för minskad friktion och förslitning - det ger mindre oljud och ökar bilens livslängd.