Allmänna villkor för OKQ8 appen

1. Introduktion

Dessa allmänna villkor träder i kraft vid användning av mobilappen OKQ8 (hädanefter OKQ8-appen) som installeras lokalt på kundens mobila enhet. Kunden anses ha accepterat villkor genom att använda OKQ8-appen.

OKQ8-appen publiceras av OK-Q8 AB, organisationsnummer 556027-3244 och företag i samma koncern och innehåller tjänster och förmåner riktade till kunder.

OKQ8 kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan. Kundens fortsatta användning av OKQ8-appen gäller därmed som godkännande av de nya villkoren.

OKQ8 kan utöka OKQ8-appen med fler tjänster från sin egen grupp eller tredje part.

För att använda OKQ8-appen krävs det att kunden registrerar sig och i vanliga fall identifierar sig med en säker identifieringsmetod. 


2. Övriga avtalsvillkor

Utöver dessa allmänna villkor för OKQ8-appen gäller villkoren i de separata avtal med OKQ8 som kunden har godkänt separat, till exempel betaltjänster och produkter.

Kunden måste även ta hänsyn till de villkor som mobilleverantörer och tredje part ställer, vilket kan vara en förutsättning för att OKQ8-appen ska fungera.


3. Ansvar för OKQ8-appen och dess innehåll 

OKQ8 ansvarar för de tjänster och produkter som tillhandahålls via OKQ8-appen i enlighet med de avtalsvillkor som gäller för varje tjänst/produkt. OKQ8 förbehåller sig rätten att ändra OKQ8-appen samt att inaktivera åtkomsten till den helt eller delvis. Kunden är medveten om att avbrott i till exempel telekommunikation kan påverka uppdateringen av information och innehåll i OKQ8-appen. OKQ8 ansvarar inte för skada till följd av detta eller för skada som påverkar tredje part. OKQ8:s ansvar är alltid begränsat till direkta skador och det lägsta belopp som tillåts enligt tillämplig lag.


4. Datasäkerhet och användning

OKQ8 samlar in informationen som kunden lämnar i OKQ8-appen. Sådan information, såväl som kundens användningshistorik, kommer att användas för att utveckla appen. För mer information om hur personuppgifter behandlas, se okq8.se/personuppgifter

Genom att använda OKQ8-appen ger kunden sitt samtycke till användningen av cookies.


5.Informationssäkerhet

Kunden ska noggrant förvara den enhet som kunden använder OKQ8-appen på och omedelbart kontakta OKQ8 Kundtjänst och spärra möjligheten att använda betalkort insatta i OKQ8-appen, eller kontakta egen bank, om ett sådant betalkort finns i appen, om enheten skulle försvinna.


6. Immateriella rättigheter

Kunden förvärvar ingen rätt till OKQ8s varumärke eller egenskaper med hjälp av OKQ8-appen.


7. Ansvar

Kunden är skyldig att ersätta OKQ8 för skada som uppstår till följd av användning av OKQ8-appen som strider mot avtalsvillkor eller gällande lag.


8. Tillämplig lag

Svensk lag gäller för användningen av OKQ8-appen.Uppdaterad senast 2021-11-18