Olja

Vi rekommenderar att du ska försöka välja en motorolja som är syntetisk baserad, eftersom det är oljor med betydligt bättre egenskaper. För att vara säker på om du kan använda rätt oljan bör du alltid läsa specifikationerna i din instruktionsbok. Ett annat bra sätt att få reda på det är OKQ8s Oljeguide.

Visar sortiment för din bil:

{{ vehicle.selected.manufacturer.Name || "Ange ditt registreringsnummer" }}

{{ formatVehicleType(vehicle.selected) }}

så rekommenderar vi produkter som passar din bil.

Det finns ingen bil med angivet registreringsnummer

Tillverkare: {{vehicle.selected.manufacturer.Name}}
Modell: {{vehicle.selected.model.Name}}
Typ: {{vehicle.selected.type.Name}}
År: {{vehicle.selected.type.ManufacturedFrom | date : 'yyyy' }} - {{vehicle.selected.type.ManufacturedTo | date : 'yyyy'}}
  • {{facet.DisplayName}}

  • {{value.Hits}}

  • {{facet.DisplayName}}

  • {{value.Hits}}

Spara filter

Antal produkter {{data.TotalCount}}

Olja i din motor

Oljan gör ett viktigt jobb i din motor. Den ser till att alla delar rör sig fritt, den kyler motorn, minskar vibrationer, dämpar motorljud och rengör din motor. Inte konstigt att den behöver fyllas på eller bytas ut till och från.

Kontrollera oljenivån

Det finns bara ett sätt. Kontrollera oljenivån med bilens oljesticka. Ofta. Och lär dig att läsa av oljestickan rätt. Alla ser lite olika ut, men idén är alltid densamma - att visa för dig om det finns rätt mängd olja i motorn eller om du behöver fylla på.

Så här fyller du på olja

När du väl vet vilken olja din bil kör bäst på, så återstår det bara för dig att klura ut hur mycket olja som du ska fylla på. Om du har tömt bilen på olja för att göra ett oljebyte fyller bara på med den mängd som anges i instruktionsboken.

  1. Se till att bilen står så plant som möjligt, ta sedan hjälp av oljestickan. Dra upp den, torka av den och dra upp den igen. Nu ser du om du behöver fylla på
  2. Titta efter i instruktionsboken vilken oljenivå som motsvarar oljestickans minimi- och maximinivå och bedöm hur mycket olja du ska fylla på. Fyll stegvis till dess du ser att oljan nå maxnivån på oljestickan. Gör alltid en efterkontroll så att du är helt säker på att du har nått rätt nivå
  3. Kontrollera med oljestickan en sista gång så att allt ser ut som det ska. Torka bort eventuellt spill med en trasa. Var också noga med att du skruvar tillbaka locket ordentligt

Så här byter du olja

För att byta olja behöver du vara under din bil. Byt olja när motorn är varmkörd, då rinner oljan mycket lättare ur motorn än när den är kall.

  1. Ställ ett uppsamlingskärl under motorn och lossa på oljepluggen i oljetråget med en ringnyckel eller hylsnyckel. Kom ihåg att inte använda en skiftnyckel, för det kan slita på oljepluggen. Dra ut oljestickan så kommer det in luft, vilket ger cirkulation som betyder att oljan rinner ut lättare. Nu är det dags att skruva loss oljefiltret, det finns speciella verktyg som hjälper dig att göra detta
  2. Låt varenda droppe gammal olja rinna ner i ditt uppsamlingskärl. När du är säker på att all olja har runnit ut, så ska du montera på ett nytt oljefilter. Se till att smörja gummipackningen på oljefiltret, så att den sluter helt tätt. Dra bara åt oljefiltret med handkraft, använd inga verktyg. Annars riskerar du att förstöra oljefiltret. Om du byter olja på någon av våra stationer ska du göra dig av med din gamla olja enligt anvisningarna. Annars ska ta med dig den gamla oljan och lämna den på en miljöstation
  3. Skruva tillbaka avtappningspluggen i oljetråget. Fyll sedan på med ny olja efter de nivåer som biltillverkaren anger. Kom ihåg att det alltid finns en liten mängd olja kvar i systemet. Ta hjälp av oljestickan så du ser att rätt mängd fylls på. När du kör bilen efter oljebytet, kontrollera oljenivån igen

Så vet du när du ska byta olja

I snart sagt alla bilar finns det en servicelampa eller display på instrumentpanelen som berättar för dig när det är dags att byta olja. När den väl börjar lysa är det bra om du så snabbt som möjligt byter din olja. Annars riskerar motorn att må dåligt.

OKQ8´s oljeguide

Vi rekommenderar att du ska försöka välja en motorolja som är syntetisk baserad, eftersom det är oljor med betydligt bättre egenskaper. I dag finns det också motoroljor som är speciellt anpassade för förlängda bytesintervaller. För att vara säker på om du kan använda rätt oljan bör du alltid läsa specifikationerna i din instruktionsbok. Ett annat bra sätt att få reda på det är OKQ8s Oljeguide. Här får du veta vilken olja som passar just din bil.

OKQ8´s Oljor

Helsyntet

En helsyntetisk olja är helt uppbyggd av syntetiska oljor och additiv. Som alla syntetiska oljor har den särskilt goda egenskaper vid kallstart och höga temperaturer vid hård belastning. Men syntetiska oljor har många andra fördelar, de ger lägre friktion och sparar därför på bränslet samt är bättre för miljön än mineraloljor eftersom de kräver mindre av jordens resurser vid tillverkningen.

Delsyntet

En delsyntetisk olja är uppbyggd av basoljor, som både består av mineralolja och syntetisk olja samt additiv. I övrigt har den i stort samma egenskaper som helsyntetsolja. En prestandaolja som passar flertalet moderna motorer med och utan turbo. Delsyntetolja fungerar utmärkt att blanda med andra motoroljor.

Mineralolja

Mineraloljan är en olja som man inte använder i de nyare bilarna. Den bör bytas ut då den inte skyddar lika bra mot slitagepartiklar, som i sin tur förstör motorn. Mineraloljan är heller inte så bra på att hålla värme och sot borta. En bil med turbo ska inte ha en mineralolja då en turbo bil går på mycket värme och oljan kan inte hålla värmen borta.

Q8 Oljor

Q8 oljor är speciellt utvecklade för att klara de allra senaste kraven som ställs av fordonsindustrin. Q8 oljor är framtagna i nära samarbete med motorutvecklarna och de testas regelbundet, både genom oberoende motortester och genom tävlingsfordon som utsätts för extrem belastning. Om du väljer Q8 oljor får du en produkt som uppfyller extremt högt ställda kvalitetskrav. 

Frågor och svar om Olja

Saknar du svaret på din fråga nedan, skicka den till produktteknik@okq8.se. Bedömer vi att frågan är av allmänt intresse lägger vi till den nedan.

Delas miljöoljor in i olika grupper beroende på hur de framställts?

Ja, man kan i stort sett dela in miljöoljor i syntetisk esterbaserade och vegetabiliskt esterbaserad. Några tillverkare har miljöoljor av PAO (polyalfaolefiner) eller hydrokrackad typ, men de är då inte förnyelsebara

Finns det några positiva effekter av miljöoljor förutom att minska belastningen på miljön vid spill?

En av många positiva effekter vid användning av biologiskt nedbrytbara hydrauloljor är att hydraulsystemet ofta får 6-8o C lägre arbetstemperatur vilket ger en bränslebesparing. Miljöoljor kan dessutom ge längre livslängder samt hålla systemet renare från beläggningar av olika slag.

Fungerar miljöoljorna teknisk lika bra som de mineraloljebaserade?

Tekniskt sett fungerar en biologiskt lätt nedbrytbar esterbaserad hydraulolja bättre än en hydraulolja baserad på mineralolja, under förutsättning att man hanterar produkten enligt maskintillverkarens rekommendationer.

Har miljöoljorna lika lång livslängd (eller gångtid) som mineraloljebaserade?

Ja, men livslängden avgörs alltid av vad som står i maskinleverantörens rekommendationer.

Hur vanligt är det att biltillverkare föreskriver användandet av syntetiska oljor?

Det är mycket vanligt att biltillverkare rekommenderar att syntetisk olja ska användas men som första fyllning från fabrik är det i regel bara en delsyntetisk. Detta för att spara pengar samt att motorn behöver en något sämre olja för att inslitningen ska gå snabbare.

Jag har en äldre bil som jag använder lite då och då, mest för korta sträckor. Den behöver väl ingen syntetisk olja?

En motor som står stilla mycket mår bättre av att ha en syntetisk olja eftersom dess oljefilm sprider sig bättre på cylinderväggarna. Detta tillsammans med de goda lågtemperaturegenskaperna gör att dina kallstarter underlättas betydligt. Många äldre bilar går helt enkelt inte att starta när det är för kallt. Detta beror oftast på en kombination av ett svagt batteri och en mineralolja som blivit för trögflytande vid den kalla temperaturen. Med en syntetisk olja i motorn får startmotorn det betydligt lättare att dra igång motorn. Tänk också på att en gammal bil börjar tappa sina justeringar och friktion och inre slitage kan uppstå ganska snabbt. Har du då en syntetisk olja så hjälper den till att minska friktionen och även hålla rent från slitagepartiklar. Med syntetisk olja håller din gamla bil betydligt längre.

Kan dessa olika typer av miljöoljor blandas med varandra?

Olika biologiskt lätt nedbrytbara oljor av samma typ blandar sig oftast utan problem med varandra. Men observera att kvalitetsnivån kan vara olika även på de biologiskt lätt nedbrytbara oljorna inom respektive kategori, såsom för mineraloljor. Se till att samma kvalitetsnormer är uppfyllda och undvik att blanda.

Kan man blanda miljöoljor med andra smörjoljor t ex motoroljor som används som hydraulolja?

Nej. Du får en blandning av mineralolja och biologisk lätt nedbrytbar olja vilket gör att du inte längre kan hävda att den är biologiskt lätt nedbrytbar. Dessutom blir oljan och systemtanken förorenad med motoroljans tillsatser. De eventuella problem som kan uppkomma vid olika blandningar är beroende på att de blandade produkternas ingående tillsatsmedel kan störa varandra och kan resultera i t.ex. ökad skumningstendens, sämre luft- och vattenavskiljning samt utfällningar. Motoroljor med högt TBN reagerar kemisk med estrarna i miljöoljan och den förtvålade produkten kan sätta igen filter och ge avlagringar i tanken.

Kan man blanda miljöoljor med mineraloljebaserade hydrauloljor?

Ja, biologiskt lätt nedbrytbara oljor är oftast blandbara med mineraloljor men observera att blandningen då inte blir nedbrytbar och egenskaperna förändras.

Jag har kört bil länge och har använt mineralolja i alla tider. Behöver jag verkligen byta till syntetisk olja?

Förmodligen har du bytt bil under årens lopp och idag är bilmotorer långt mer tekniskt avancerade än förr. Lägre cylindervolymer ger mer hästkrafter och högre vridmoment. Det är något som ställer höga mekaniska krav på motorerna och en syntetisk olja ger förutsättningarna för att motorerna ska klara dessa krav.

Min bil är ganska ny och jag kör på delsyntetisk eller mineralbaserad olja. Är det några risker med att byta till eller blanda med en helt syntetisk olja?

Nej. Om Du vill fylla på med t.ex. en liter syntetisk olja och du har mineralolja i motorn innan så kan du aldrig skada motorn. Oljetyperna är helt blandbara men du får å andra sidan inte mycket av den positiva effekt som endast en syntetisk olja skulle ge. Att byta hela oljevolymen från mineralolja till syntetisk olja kan heller inte skada utan det kommer bara att ge positiva effekter eftersom din motor får ta del av alla de fördelar som en syntetisk olja ger.

Måste jag använda olja från en viss leverantör?

Så länge du jämför t ex en motorolja med en likvärdig motorolja från en annan leverantör så är inget märke unikt. Du kan alltid välja mellan fler leverantörer.

När ska man använda biologisk lätt nedbrytbara hydrauloljor?

Oljan är lämplig att använda i alla hydraulsystem under normala förhållanden men den är speciellt lämplig och ofta ett krav när man arbetar i känsliga miljöer såsom t ex vid vattentäkter.

Vad får jag för de extra pengarna när jag köper en syntetolja?

Priset är dyrare men syntetisk olja är också en kostnadssparare. Flera fördelar kan tillskrivas den syntetiska oljan och det är fel att bara se till prisskillnaden på flaskorna:

Längre bytesintervall – ger totalt lägre kostnader för inköp av olja.
Lägre inre slitage i motorn – ger färre verkstadsbesök, renare oljefilter och bättre förutsättningar för ett långt motorliv.
Lägre bränsleförbrukning – ger bättre driftsekonomi.
Effektivare kallstarter – ger reduktion av de tuffa förhållanden som en mineraloljesmord motor utsätts för vid kallstart.
Långsiktigt ger en syntetisk olja överlägset bättre service åt motorn. De överlägsna lågtemperaturegenskaper kombinerat med en mycket god högtemperaturstabilitet och oxidationsstabilitet gör att motorn hela tiden hålls ren från oxidationsprodukter som syror och slam.
Syntetisk olja är mycket mer avancerad än man kan tro. Ett omfattande utvecklings- och forskningsarbete ligger bakom och resultatet blir därefter. Syntetisk olja hjälper exempelvis till att bättre kontrollera temperaturen i motorn eftersom den effektivt leder bort värme från heta ytor då den flödar mer turbulent i motorn än de mineraloljebaserade oljorna som flödar skiktvis och på så sätt leder värme sämre.

Vad ska man särskilt tänka på när man använder miljöoljor?

Håll systemet fritt från vatten genom normalt underhåll, men med tätare kontroller av filter och olja.

Vad skiljer biologisk lätt nedbrytbara hydrauloljor från mineraloljebaserade?

Tiden det tar för naturen att bryta ned oljan. Ju längre tid nedbrytningen tar desto större påverkan på naturen. Vegetabiliska oljor och syntetiska estrar baserade på förnyelsebara råvaror bryts ner i naturen inom genomsnitt en månad, medan produkter baserade på mineraloljor bryts ner mycket långsammare. Enligt de standardiserade OECD-metoder (301) som används för bestämning i laboratorium, bryts miljöoljor ner inom 28 dagar till minst 70% och mineraloljor till ca 5%.

Vad är en delsyntetisk olja och vad ska man ha den till? Antingen vill man väl ha mineral eller helsyntetisk?

Nja. Den delsyntetiska oljan, eller syntetiskt baserad som den också kan kallas, kan ju vara ett bra alternativ för dig som vill prova dig fram. Du kanske tycker att steget från mineralolja till helsyntetisk olja är för stort och då kan en delsyntetisk olja vara en bra inkörsport till den syntetiska världen. Den delsyntetiska oljan är ju en blandning av vanlig mineralolja och syntetiska oljor. Med en delsyntetisk olja i motorn får du helt klart bättre egenskaper än med en mineralolja men det är fortfarande en bit kvar till den härliga värld som de helsyntetiska oljorna erbjuder!