Fakta och villkor OKQ8 Betalkort

Innan du börjar använda ditt OKQ8 Betalkort är det viktigt att du känner till kortvillkoren och vilka funktioner ditt kort har. Här har vi samlat det mesta du behöver känna till i form av villkor, prislistor och annat.

Kortutgivare och kreditgivare

OK-Q8 Bank AB, org nr 556008-0441, är kredit- och kortutgivare till OKQ8 Betalkort.

Aktuella priser och räntor

Årsavgift 0 kr (gäller även extrakort)
Extrakort 0 kr
Kreditränta vid delbetalning      15,95 % per år
Effektiv ränta OKQ8 Betalkort
- vid utnyttjad kredit om 10 000 kr (pappersfaktura)
- vid utnyttjad kredit om 10 000 kr (e-faktura)
 
23,11 %
19,18 %
Aviavgift 25 kr
Delbetalningsavgift 25 kr
Valutaväxlingspåslag vid omräkning från annan valuta               2 %
Tillgodoränta upp till 300 000 kr 1 %

 

Villkor och prislista

Här hittar du viktig information om OKQ8 Betalkort, så som villkor, prislista och blanketter. 


Aktuella villkor

Allmänna villkor OKQ8 Betalkort

 

Aktuell prislista

Fullständig prislista OKQ8 Betalkort

 

Blanketter

Politiskt utsatt person (PEP)

Tidigare villkor och prislistor


 • Flexibel betalning - delbetalning

  OKQ8 Betalkort ger dig möjlighet att delbetala din skuld. De månader du väljer att inte betala hela det utgående saldot blir du automatiskt ansluten till tjänsten, och den upphör automatiskt den månad du väljer att betala hela det utgående saldot. Det lägsta beloppet att betala varje månad är 3% av skulden på kontoutdraget. Vid delbetalning debiteras du aviavgift och kreditränta, aktuella räntor och avgifter hittar du i tabellen högst upp på denna sida.

   

 • Betalningsfri månad

  Vissa månader kan bli dyrare än vad du räknat med, då kan det vara bra att känna till att OKQ8 Bank erbjuder möjlighet att nyttja en betalningsfri månad. Om du med OKQ8 Betalkort har möjlighet att använda denna tjänst så framgår det på den avi som finns på kontoutdraget du får i brevlådan eller som e-faktura via din internetbank. Du kan nyttja två betalningsfria månader per kalenderår, dock inte två månader i direkt följd (t.ex. april och maj). För att du ska kunna nyttja en betalningsfri månad så måste ditt konto vara skött enligt villkoren och dina tre senaste betalningar vara gjorda utan förseningar.   


  Det är enkelt att nyttja denna tjänst, du bara låter bli att betala din faktura den aktuella månaden. Ränta och aviseringsavgift utgår när du använder betalningsfri månad, det kommer att läggas till på din skuld. Aktuella räntor och avgifter hittar du på vår prislista som finns högre upp på denna sida. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 020-65 65 65.

 • Insättningsgaranti

  Kontohavarens behållning omfattas av den statliga insättningsgarantin. Detta innebär att om OK-Q8 Bank AB försätts i konkurs garanteras Kontohavaren ersättning upp till 1 050 000 kr för sin behållning på garanterade konton hos OK-Q8 Bank AB. Ersättningen betalas ut av Riksgälden (www.riksgalden.se) inom sju arbetsdagar. Om du inte erhållit någon återbetalning inom dessa tidsfrister bör du kontakta insättningsgarantisystemet eftersom möjligheten att kräva återbetalning kan upphöra efter en viss tid. Ytterligare information hittar du här eller på www.riksgalden.se.

 • Information om distansavtalet

  Den 1 april 2005 trädde lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler i kraft. Den här lagen stipulerar att konsumenten har rätt till viss information innan ett avtal ingås. Ansökan om ett kort, i vårt fall OKQ8 VISA eller OKQ8 Betalkort, med hjälp av BankID är exempel på tjänster som omfattas av distansavtalslagen, eftersom avtalet sluts utan att konsumenten och OKQ8 fysiskt möts. Samtlig information som konsumenten har rätt till återfinns i villkoren för respektive produkt (se ovan samt på motsvarande sidor för våra andra kortprodukter).

 • Spärr av kort

  Om du förlorar ditt OKQ8-kort ska du spärra det omedelbart. Du kan spärra ditt kort dygnet runt

  Ring 020-65 65 65

  Från utlandet + 46 8 506 811 10

 • Bankgiroinbetalningar

  Använd bankgironummer 362-6181 när du gör en betalning till ditt OKQ8 Betalkort-konto. Ange alltid OCR-/referensnummer vid betalning. Detta framgår av ditt kontoutdrag eller kan erhållas via Kundservice på telefonnummer 020-65 65 65.

 • Klagomålshantering

  För oss på OKQ8 Bank är det viktigt att du är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Om det är så att vi inte motsvarat dina förväntningar vill vi gärna att du hör av dig till oss. 

 • Vad är ett klagomål?

  Klagomål mot finansinstitut regleras bland annat i Finansinspektionens författningssamling FFFS 2002:23. Där sägs bl. a att med klagomål avses att en kund till ett institut i ett enskilt ärende framför konkret missnöje med hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt. Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål liksom ej heller missnöje som måste anses ha ringa betydelse för kunden. Definitionen av Klagomål har betydelse eftersom det finns ett helt regelverk för hur instituten skall agera i Klagomålsärenden. 

 • Kontakt

  I första hand skall du vända dig till OKQ8 Banks kundservice på 020- 65 65 65 för utredning och svar i ditt specifika ärende. Om du efter denna kontakt inte är nöjd med bankens besked har du möjlighet att vända dig till Klagomålsansvarig under adress OK-Q8 Bank AB, Klagomålsansvarig, Box 502, 774 27 Avesta. Vidare prövar Allmänna reklamationsnämnden privatpersoners tvister med näringsidkare utan kostnad. Även Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel. 0200-22 58 00, lämnar avgiftsfri vägledning.