Ladda elbil hemma

Att installera en laddbox hemma är en bra investering för dig som bor i villa eller radhus. I den här artikeln berättar vi mer om fördelarna med att ha en egen elbilsladdare hemma och hur vi kan hjälpa dig med installationen.

Därför ska du installera en laddbox hemma

När du laddar din bil med en laddbox går det snabbare och det är säkrare. När du installerar laddbox hemma kan du utnyttja hela bilens laddkapacitet och ladda upp till tio gånger snabbare jämfört med ett vanligt eluttag.
Att ladda elbil i ett vanligt eluttag kan innebära allvarliga säkerhetsproblem då vanliga eluttag och kablar inte är dimensionerade för hög belastning under lång tid. Om de används i högre intensitet än rekommenderat, ökar brandrisken.

Går det inte lika bra att ladda bilen direkt i vägguttaget hemma?

Att ladda i ett vanligt vägguttag är att göra det bästa av en akut eller temporär situation när man inte har installerat en laddbox hemma. Men att ladda i ett vanligt eluttag dagligen är inte att rekommendera. Vägguttag är inte utformade för att tåla så hög belastning under en lång tid, vilket kan innebära brandrisk.

När du laddar din bil genom en laddbox istället för ett vanligt eluttag går det snabbare och är dessutom betydligt mer säkert. Fördelarna med en laddbox hemma är alltså att du laddar snabbare och mer effektivt. Laddning med Mode 2-kabeln som medföljer bilen i vanliga vägguttag begränsar laddningen.

En laddbox är dessutom mer säker på det sättet att den stoppar laddningen när batteriet är fullt och den kommunicerar även eventuella fel. Med en uppkopplad laddbox kan du även få tillgång till förbrukningsstatistik och styrning av laddningen.

Vad kostar det att installera en laddbox hemma?

Att installera en laddbox i villan eller radhuset behöver inte kosta en förmögenhet. År 2021 infördes en skattereduktion, ett ladda hemma stöd, för installation av laddbox hemma. Det innebär att du kan göra avdrag för upp till 50% av vad det kostar att installera och utrusta din laddbox, och ha kontroll på din kostnad ladda elbil hemma.

Hur går det till att installera en laddbox hemma med OKQ8?

Att installera en elbilsladdare hemma med OKQ8 är både prisvärt och smidigt. Vi hjälper till med allt från rådgivning till installation av en certifierad elektriker.

Så här fungerar det:

1. Börja med att beställa din laddbox 

2. Vår certifierade installationspartner kontaktar dig för att boka din installation.

3. Vår certifierade installatör kommer hem till dig och installerar din nya laddbox.

Vad ingår vid installation av en laddbox?

Allt detta ingår i en standardinstallation:

  • Rådgivning
  • Personligt samtal där vi säkerställer att det finns tillräcklig kapacitet etc. Ej platsbesök för denna del.
  • Undersökning av förutsättningar för kabeldragning och montering etc. Ej platsbesök för denna del.
  • 2 st Håltagning i vägg, ej hård betong
  • Dragning av kabel 15m längs vägg
  • Montering på vägg
  • Anslutning av laddbox
  • Test av laddstationens funktionalitet med testinstrument
  • Introduktion till användning med kund
  • Protokollföring / rapportering