Det här omfattas av försäkringen

OKQ8 BackUp för Personbil och lätt Lastbil täcker de flesta skadehändelser som kan uppstå när du är ute på resa. Här får du en kortare beskrivning av skademomenten. Fullständiga försäkringsvillkor hittar du längre ner på sidan.

Dessa 13 moment ingår i försäkringen

Se fullständiga villkor längre ner på sidan.

1. Hyrbil vid driftstopp

Vi lämnar hyrbilsersättning i max 60 dagar på grund av ett plötsligt och oförutsett driftstopp. Ersättning lämnas med 75% av dygns/kilometer kostnaden.


2. Självriskersättning på glasruteförsäkringen

Ersättning lämnas vid glasruteskada på fordonet för din självrisk på glasruteförsäkringen med högst 1500 kr.


3. Självriskersättning på räddningsförsäkringen

Ersättning lämnas vid räddningsskada på fordonet för din självrisk på räddningsförsäkringen med högst 1500 kronor. Om kostnaden för din skada understiger självrisken ersätts även den faktiska kostnaden upp till 1500 kr.


4. Punktering av däck

Vi lämnar upp till 500 kronor i ersättning vid reparation eller när du köper nytt däck i samband med punktering.


5. Nyckelförlust

Vi lämnar 4 000 kronor i ersättning vid förlust av bilnyckel.


6. Skada i kupé och bagageutrymme

Om bilens inredning i kupén eller bagageutrymmet skadas genom en plötslig och oförutsedd händelse ersätter vi skadan med 6 000 kronor.


7. Självriskersättning vid vagnskadegaranti

Omfattas fordonet vid skada av fabrikants vagnskadegaranti ersätter vi den del av självrisken som överstiger 3 000 kronor.

8. Uppsåtlig skadegörelse

Om ditt fordon är vagnskadeförsäkrat eller omfattas av vagnskadegaranti lämnar vi ersättning för din skada med högst vagnskadeförsäkringens eller vagnskadegarantins självrisk eller faktisk kostnad med 6 000 kronor. Faktisk kostnad ersätts om du endast har halvförsäkring.


9. Självriskersättning vid vagnskada utanför Norden

Om vagnskada på fordonet inträffar utanför Norden ersätts de kostnader du haft upp till din självrisk på vagnskadeförsäkringen respektive vagnskadegarantin med 6 000 kronor.


10. Kollision med djur

Vid kollision med djur lämnar vi ersättning för din skada med högst vagnskade försäkringens eller vagnskadegarantins självrisk eller faktisk kostnad med 6 000 kronor. Faktisk kostnad ersätts om du endast har halvförsäkring.


11. Skada på takbox och friluftsutrustning

Ersättning lämnas vid plötslig och oförutsedd skada på din takbox och friluftsutrustning under transport med bilen. Max 20 000 kr i ersättning.


12. Självriskreducering vid feltankning

Om du råkar ut för en ersättningsbar maskinskada på grund av tankning av felaktigt bränsle, ersätts den självrisk du får betala på din ordinarie fordonsförsäkring med högst 1 500 kronor. Ersättning lämnas också för din kostnad för bärgning till verkstad på grund av felaktigt tankat bränsle. Du kan nyttja detta högst två gånger per år.


13. Självriskersättning för lös egendom

Om din lösa egendom, till exempel din golfutrustning eller resväska, blir skadad eller stulen ur fordonet ersätter försäkringen den självrisk du får via hem- eller företagsförsäkringen. Ersättning betalas ut med högst 1 500 kr. Du kan nyttja detta moment högst två gånger per kalenderår. Gäller inte för fast monterat fordonstillbehör.

Teckna OKQ8 BackUp

Ring 020 - 65 65 65 
Vi har öppet vardagar 8:30-16:00

Vanliga frågor och svar

Villkor och självrisker

När du tecknar OKQ8 BackUp skickar vi försäkringsbesked och försäkringsvillkor till dig. I försäkringsvillkoren hittar du innehållet i ditt försäkringsskydd samt ersättningsnivåer och begränsningar för de olika försäkringsmomenten. Läs igenom villkoren noga så att du vet vad som ingår.

Giltighetsdatum

Försäkringen börjar gälla fr.o.m. att OKQ8 Kundservice mottagit och administrerat din ansökan. Det datum som din försäkring börjar gälla framgår i ditt försäkringsbesked.

Försäkringstagare och försäkrade fordon

För att teckna OKQ8 BackUp måste du ha ett aktivt OKQ8 företagskort. OKQ8 BackUp gäller för personbil, lätt lastbil. Försäkringen kan endast tecknas för fordon som är hel- eller halvförsäkrade. Du kan inte teckna OKQ8 BackUp för fordon som används för uthyrning eller yrkesmässig person-/godstransport.

Anmäl skada

Anmäl en skada här 
OBS! Du behöver ha ett BankID. Om du inte har det kan du anmäla skada genom att ladda ner en pdf för skadeanmälan, fylla i och skicka in. 

Villkor

Här kan du ladda ner fullständiga villkor för BackUp-tilläggsförsäkring.