Beställ lastkort

För att ett företag ska kunna köpa bränsle på en depå behövs något som kallas för ett lastkort. Det fungerar ungefär som ett kreditkort men kan bara användas för att köpa bränsle som bensin eller diesel.

Lastkortet kan vara kopplat till ett speciellt företag eller en specifik grupp av fordon och det används ofta för att hålla koll på och hantera bränslekostnader. Det är också till för att se till att bränslet används på ett ansvarsfullt sätt.

För att en person som kör transportfordon ska kunna fylla på bränsle på en depå måste de känna till de regler som gäller för att hantera och transportera farliga ämnen, som bränsle.  Föraren måste därför genomgå en utbildning om säkerheten på depån enligt de lagar som kallas Sevesolagstiftningen. Föraren måste också gå runt på depån för att se var säkerhetsutrustningen finns. Bara efter det kan de få ett lastkort. Tanken med utbildningen är att förhindra olyckor och minska skadorna om något ändå skulle hända.

 För att få ett lastkort måste man göra följande:

 1.  Registrera kunden: Kunden måste vara registrerad hos OKQ8 för att få fakturor och ha en leveransplats.
 2.  Säkerhetsutbildning: Föraren måste gå en utbildning om säkerheten på depån där de ska hämta bränsle.
 3.  Andra utbildningar: Föraren måste också gå andra utbildningar som handlar om hur man kör säkert och hur man hanterar bränder, 
  • TYA utbildning, datum för godkännande, giltighetstid 5 år
  • Brandsäkerhet, datum för godkännande, giltighetstid 1 år
  • Depåsäkerhetsutbildning OKQ8, giltighetstid 24 mån
   Online:
   www.okq8.se/sevesoutbildning
   Måste genomföras före tillträde på depån, både allmän utbildning samt förarutbildning om man är sådan. Förare måste också kontakta depån för genomgång innan första lastningen. Giltig i 24 månader.

 4.  Tekniska krav: Fordonet måste uppfylla vissa tekniska krav, som att ha rätt vikt och maxhastighet för att fylla tanken.
 5.  Årlig kontroll: Fordonet måste kontrolleras varje år för att se så att det är säkert att köra.
 6.  Fakturamottagare: När man tankar måste man ange vem som ska få fakturan, antingen OKQ8 eller kunden som har avtal med dem.
 7.  Ansöka för flera depåer: Om man vill tanka på flera olika depåer måste man skicka in en ansökan för varje depå.
 8.  Rätt information: Transportören måste ha rätt information och dokumentation.

 Först när alla dessa krav är uppfyllda och all nödvändig information och dokumentation har skickats in kan man få sitt lastkort och börja använda det.

Det kan ta upp till tre arbetsdagar för att få ett lastkort för en depå som ägs av samma företag och upp till fem arbetsdagar för en som ägs av ett annat företag.

Här nedanför kan du ladda ner ansökan om lastkort som du sedan skickar in till e-post: lastkortsbestallningar@okq8.se

Har du frågor går det bra att ringa till OKQ8 tfn +46 (0)8 506 804 06