Vårt sortiment av drivmedel i bulk

Vi har ett brett utbud av högkvalitativa drivmedel som bensin, diesel och  HVO100  i bulk samt eldningsoljor. Oavsett om du jobbar inom lantbruk, skogsbruk, industri eller sjöfart så har vi rätt drivmedel för dig. Vi levererar direkt till dig eller via någon av våra auktoriserade bulkåterförsäljare.

Diesel

Neste MY Förnybar Diesel HVO100

Förnybar diesel tillverkad av olika bi- och restprodukter. Minskar koldioxidutsläppen med upp till 90 % jämfört med att köra på vanlig fossil diesel. Finns beteckningen XTL angivet i tanklocket eller instruktionsboken kan fordonet tankas med HVO100.

 

Produktdatablad

Neste MY Fornybar Diesel HVO100

Diesel HVO100, ofärgad

Produkten framställs av förnybara råvaror så som vegetabiliska fetter, avfall och restprodukter från t.ex. matproduktion och etanolproduktion i en process som kallas ”HVO” (Hydrerad Vegetabilisk Olja). OKQ8 HVO100 innehåller ingen Palmolja eller PFAD. HVO100 ger hög reduktion av det fossila utsläppet av koldioxid.

Produktdatablad

OKQ8 HVO100

Diesel HVO100, färgad

Biobaserad diesel som produceras av förnybara råvaror såsom vegetabiliska fetter, avfall och restprodukter från mat- och etanolproduktion genom processen "HVO" (Hydrerad Vegetabilisk Olja). Den innehåller varken palmolja eller PFAD och ger en betydande minskning av det fossila koldioxidutsläppet.

Produktdatablad

OKQ8 HVO100 Fargad

GoEasy Diesel

GoEasy Diesel innehåller vårdande tillsatser som har rengörande och smörjande effekt på motor och bränslesystem vilket håller nere bränsleförbrukningen och minskar de farliga utsläppen. Dessutom innehåller den upp till 42 % förnybar diesel.

 

 

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Diesel Bio Z, färgad

Innehåller 20 % förnybar syntetisk diesel av typen HVO men är utan inblandning av RME (rapsmetyl-ester). Rekommenderas där det finns krav på mycket goda förbränningsegenskaper och låga avgasemissioner.  Säljs endast som bulkvara med leverans av tankbil till tank med tankbilskoppling. 

 

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Diesel RME

OKQ8 RME (Rapsmetylester) är ett förnybart bränsle för dieselmotorer. RME är ett dieselalternativ av FAME-typ (fettsyrametylester) tillverkat av rapsolja, metanol och kaliumhydroxid.

 

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Diesel (ofärgad)

Drivmedel för dieselmotorer med vårdande egenskaper, såväl personbilar som lastbilar och andra dieseldrivna fordon och arbetsmaskiner. Innehåller tillsatser som rengör och smörjer motorn så att den fungerar så effektivt som möjligt. Det håller även ner bränsleförbrukningen och avger lägre nivåer av miljöfarliga utsläpp. Fri från RME och HVO. Rekommenderas där en mycket lång hållbarhet krävs.

 

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Bensin

GoEasy Bensin 95 (E10)

GoEasy 95 E10 är en bensin med ett oktantal om minst 95. Innehåller upp till 10 % etanol samt vårdande tillsatser med smörjande och rengörande egenskaper. Bensinen håller både motor och bränslesystem i fint skick. 

 

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

GoEasy Bensin 98 Extra (E5)

GoEasy 98 Extra är en bensin som innehåller extra mycket vårdande tillsatser för en snabbare rengörande och smörjande effekt


Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

 

Etanol

Etanol E85

Etanol-E85 är drivmedel som består av 85 % etanol och 15 % bensin under sommartid och 76 % etanol och 24 % bensing under vintertid. Bränslet är avsett för FlexiFuel-fordon.


Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

 

Eldningsoljor

Eldningsolja miljö

För dig som tänker på miljön har vi en olja med ett svavelinnehåll under 0,05 % och med lägre aromathalt. Ger minimal rök-, sot- och koksbildning. Oljan har goda förbrännings-egenskaper, är köldtålig, och kan användas i både inomhus- och utomhustank. 

 

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Eldningsolja E10

Villaoljan avsedd för oljetankar och ledningar placerade inomhus där temperaturen aldrig sjunker under 0ºC. 

 

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Eldningsolja E32

Har du en oljetank placerad utomhus, i kallförråd, nedgrävd eller liknande erbjuder vi  E32,  en eldningsolja som tål temperaturer ned till ca -30 ºC.

 

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Eldningsolja RME

Ett fossilfritt alternativ till konventionell eldningsolja och består till 100 % av förnybar RME. Reducerar CO2-utsläppen markant sett ur ett livscykelperspektiv.

 

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad