Priser

Listpriser på bensin, diesel, villaolja och övriga produkter.

OBS Viktig info! Vi vill uppmärksamma er på att ökade drivmedelspriser kan leda till att ni når er köpgräns på ert konto snabbare än tidigare. Ni kan enkelt ansöka om utökad köpgräns här.
Drivmedel  Företagspris  Senaste ändring  Gäller fr.om
OKQ8 GoEasy 95 (Blyfri 95) 19,33 kr   - 60 öre

   2022-08-05

OKQ8 GoEasy 98 (Blyfri 98) 20,58 kr   - 60 öre

   2022-08-05

OKQ8 GoEasy Diesel

23,01 kr

  - 20 öre

   2022-08-09

OKQ8 GoEasy Diesel Extra

23,70 kr

  - 20 öre
   2022-08-09

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)

28,47 kr   - 20 öre
   2022-08-09
Etanol E85

16,27 kr

  - 25 öre

   2022-08-09

ED95 17,79 kr

  +   6 kr

   2021-11-23
Biogas Bas Sthlm & Uppsala län*
28,09 kr/kg   - 40 öre    2022-08-03
Biogas Bas Övriga Landet* 31,59 kr/kg

  - 150 öre

   2022-08-05
Biogas 100 Sthlm & Uppsala län*
28,34 kr/kg   - 40 öre    2022-08-03
Biogas 100 Övriga Landet* 31,84 kr/kg   - 150 öre

   2022-08-05

Alkylatbensin 2T  31,65 kr    +  3,50 kr    2022-06-02
Alkylatbensin 4T  30,80 kr    +  3,50 kr    2022-06-02
AdBlue 11,49 kr / liter

  +  153 öre

   2022-07-18

 

Ovan priser gäller för tankning på OKQ8, Tanka och St1 BioGas och är inkl. moms. 

Observera att Diesel Bio HVO endast ska användas då fordonstillverkaren godkänt användning av 100% HVO.

*Det här är våra rekommenderade drivmedelpriser, lokala avvikelser kan förekomma.

Till drivmedelspriser privat 

 

Titta inte på prisskyltarna på stationen

För dig som är företagskund gäller priserna här i tabellen. Det pris som skyltas på stationerna och vid pumparna är priset för våra privatkunder. Undantag är Fordonsgas där skyltat pumppris gäller. Om du har frågor om aktuella företagspriser kan du alltid fråga personalen på stationen.


Samma pris från norr till söder

Oavsett om du tankar i Pajala eller Nässjö, på bemannad eller obemannad station får du samma pris. Undantag Fordonsgas. Allt för att minska regionala skillnader och underlätta prisjämförelser. 

Priser gäller endast för tankningar på IDS Truckdieselstationer i Sverige, zon 0.

Senast uppdaterad 2022-08-08

Produkt Pris

inkl.moms
Pris

exkl.moms
Diesel

23,81 kr

19,05 kr

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)

29,22 kr

23,38 kr
AdBlue 13,25 kr 10,60 kr
Basprislista nummer 135, giltig från och med 2022-08-09

Basprislista

 Produkt  Pris kr/m3
OKQ8 GoEasy Bensin 95

15 529

OKQ8 GoEasy Bensin 98

16 552

OKQ8 Etanol E85

12 464

OKQ8 GoEasy Diesel 18 551
OKQ8 RME 22 030
OKQ8 RME Eldningsolja OF 26 187
OKQ8 Eldningsolja 1-Miljö 17 543
OKQ8 Eldningsolja 1-E10 17 179
OKQ8 Eldningsolja 1-E32 Utomhuslagring 17 439


Leveranstillägg för fyllning i cistern är 400 kronor/leverans under 1 500 liter respektive 800 kronor/leverans under 1 000 liter (priser exkl. moms). Ortstillägg enligt gällande ortstilläggslista tillkommer.

Moms tillkommer med 25% på ovanstående priser samt på priserna i ortstilläggslistan.


Företagskort Business Basic El Registrerad användare i app eller webbportal Engångsbetalning i app eller webbportal  Kreditkortsläsare på laddstation 
Snabbladdning 150 kW
5,99 kr/kWh 5,99 kr/kWh 5,99 kr/kWh 5,99 kr/kWh

Genom att vara laddkund hos OKQ8* får du tillgång till över 1000 laddplatser i Sverige och över 10 000 i övriga Europa. Priserna som anges i tabellen på den här sidan gäller endast för OKQ8:s egna laddare i Sverige.
Respektive ägare för laddstationerna sätter sina egna priser.

*Med laddkund avses de som har OKQ8 Företagskort Business Basic El eller har registrerat ett konto i appen OKQ8 Elbilsladdning.