Oljetipset

Här ger vår tekniska support tips och råd om smörjmedel för olika applikationer.

Välj olja efter klimat och väder

Värme, kyla, temperaturskiftningar och yttre förhållanden ofta är avgörande för vilken olja som är rätt. 


Undvik haveri med oljeanalys

Med regelbunden oljeanalys kan du optimera dina serviceintervall samtidigt som du minskar risken för onödigt slitage – eller i värsta fall ett maskinhaveri. 

Välj rätt hydraulolja

Det allra viktigaste när du ska välja hydraulolja till din maskin, är att välja en olja med rätt kvalitet och viskositet. I första hand ska du alltid välja den kvalitet och viskositet som maskintillverkaren rekommenderar.

Unika emballage

Hur våra produkter förpackas har alltid varit viktigt för oss på OKQ8. Idag erbjuder vi flera av våra produkter i unikt framtagna emballage.

 

Utvecklingen ställer höga krav

Den moderna bilen har genomgått en rad teknologiska framsteg som syftar till att minska utsläppen och förbättra bränsleeffektiviteten.