Hur väljer jag rätt hydraulolja?

Att välja rätt hydraulolja är avgörande, för att dina maskiner ska fungera effektivt och tillförlitligt.

Att välja rätt hydraulolja är viktigt, för att inte säga avgörande, för att dina maskiner ska fungera effektivt och tillförlitligt.

Med rätt hydraulolja i systemet minskar du risken för oplanerade stopp, onödigt slitage, dyra stilleståndskostnader – och inte minst haveri.  

– Det allra viktigaste när du ska välja hydraulolja till din maskin, är att välja en olja med rätt kvalitet och viskositet. I första hand ska du alltid välja den kvalitet och viskositet som maskintillverkaren rekommenderar. Med rätt hydraulolja i systemet säkerställer du ett optimalt utfall av maskinens funktioner, säger Georgi Viering, smörjmedelsexpert och chef för Technical Service & Products på OKQ8. 

– Kom också ihåg att följa oljebytesintervallerna, så undviker du orenheter i systemet.  

Vad kan hända om jag väljer fel hydraulolja? 

– Med fel hydraulolja i systemet kommer din maskin inte att fungera optimalt. Om oturen är framme, och de yttre förutsättningarna (exempelvis väldigt låga temperaturer) är olyckliga, kan fel hydraulolja leda till onödigt slitage, driftstopp eller i värsta fall maskinhaveri.  

Hur kan jag vara säker på att välja rätt hydraulolja till min maskin? 

– Börja alltid med att kontrollera maskintillverkarens rekommendationer. Därefter kan du använda vår smidiga oljeguide på okq8.se – där kan du enkelt söka fram rätt olja till just din maskin med hjälp av registreringsnummer, maskinmärke och -modell eller via fritextsökning.  

– Du kan också kontakta experterna på vår produkttekniska avdelning. De vägleder dig gärna rätt bland oljor och smörjmedel.  

Vad är viskositet – och vilken viskositet ska jag välja?

 Viskositet anger hur tjock en vätska är, i det här fallet hydraulolja. Många tror att alla hydrauloljor med viskositet 46 är likadana – men så är inte riktigt fallet. Det finns nämligen oljor av olika kvaliteter och med skiftande egenskaper, men med samma viskositet.

Viskositet, eller viskositetsklass/viskositetsgrad, anges oftast som ISO VG följt av en siffra. De vanligaste viskositetsklasserna är ISO VG 32, ISO VG 46 och ISO VG 68. Men vad betyder då siffrorna som beskriver viskositeten? Jo, ju högre siffra desto tjockare och mer trögflytande hydraulolja.  

Kan jag blanda hydrauloljor av olika kvalitet och viskositet? 

– Alla hydrauloljor från Q8Oils är blandbara och håller hög kvalitet, så en liten avvikelse i viskositet gentemot maskintillverkarens rekommendationer behöver inte innebära några problem, säger Georgi Viering.  

Q8Oils erbjuder allt från hydrauloljor av tunnare slag avsedda för inomhusbruk, till arktiska hydrauloljor avsedda för extrem kyla. I sortimentet finns även biologiskt lättnedbrytbara oljor, samt hela kvalitetsspektrumet från oljor av mineraltyp till synteter.