Det här ingår

Här beskrivs vilka försäkringsmoment som täcks av OKQ8 Omsorg Premium. För fullständig information om de olika försäkringsmomenten kan du ladda ner våra försäkringsvillkor längre ner på sidan.

Om du åker bil vid olyckstillfället dubblas ersättningsbeloppen för de moment som gäller till följd av ett olycksfall.

 

Sjukhusvistelse

Sjukhusersättning till följd av olycksfall - engångsbelopp: Vid sjukhusvistelse som överstiger 72 timmar till följd av olycksfall betalar försäkringen ett engångsbelopp på 3 000 kr.

Sjukhusersättning till följd av olycksfall och sjukdom - dagsersättning: Försäkringen lämnar ersättning vid sjukhusvistelse överstigande 24 timmar till följd av olycksfall och sjukdom. Dagsersättningen är 500 kr/dag och ersättning lämnas under max 365 dagar.

Konvalescens/Sjukskrivning: Vid sjukskrivning i hemmet efter en sjukhusvistelse överstigande 72 timmar betalar försäkringen en ersättning på 500 kr per dag under max 28 dagar.

Besök av familjemedlem: Vid besök av familjemedlem vid sjukhusvistelse överstigande 14 dygn utgår ersättning för rese- och övernattningskostnader med upp till 1 300 kr per dygn under max 6 dygn.

Behandling fysioterapeut: Ersätter kostnader för nödvändig behandling hos fysioterapeut efter sjukhusvistelse överstigande 24 timmar. Max 6 besök omfattas, upp till 400 kr per besök.

 

Medicinsk invaliditet

Försäkringen betalar så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden om försäkrad drabbas av bestående funktionsnedsättning till följd av olycksfall. Angivet ersättningsbelopp gäller vid 100 %.

Ersättningsbelopp: Upp till 1 000 000 kr

En fast ersättning betalas ut vid invaliditetsgrad 1-5% på 10 000 kr.

Efterlevandeskydd

Försäkringen ersätter vid dödsfall till följd av olycksfall. Om inget annat angetts skriftligt till AIG är det din partner och/eller barn som är förmånstagare. Om sådana anhöriga saknas är det de laga arvingarna som får efterlevandeskyddet.

Ersättningsbelopp: Vuxen 300 000 kr, Barn 50 000 kr.

 

Viktiga undantag och begränsningar i försäkringen

Det finns undantag och begränsningar i vad försäkringen och de olika momenten omfattar. För en fullständig översikt av dessa läs försäkringsvillkoren. Här nedan har vi listat några viktiga undantag och begränsningar.

Försäkringen ersätter inte för skada i samband med eller till följd av:

  • Skador som uppstått eller på vilken tecken/symtom visats, eller för vilken påbörjats utredning, tester, behandling eller dylika åtgärder, innan försäkringens begynnelsedag
  • Förlossning, graviditet eller abort
  • AIDS eller HIV
  • Förgiftning genom intagande av mat, dryck eller överkänslighetsreaktion
  • Utövande av sport/idrott på professionell nivå
  • Utförande av/medverkande i brottslig handling eller frivilligt deltagande i slagsmål.

Försäkringen omfattar inte vissa typer av vård, till exempel: 

  • Vård på vilo-, sjuk- eller ålderdomshem, eller palliativ vård (vård i livets slutskede)
  • Rehabilitering
  • Psykiatrisk vård
  • Vård och behandling av ätstörning, drog- eller alkoholberoende.

Kvalificeringstid

Försäkringen gäller vid sjukhusvistelse till följd av sjukdom med en kvalificeringstid på 60 dagar, vilket innebär att ingen ersättning utgår till följd av sjukhusvistelse inom 60 dagar efter försäkringens begynnelsedag.

 

Så tecknar du OKQ8 Omsorg

Du kan ringa till AIG på 020 - 33 22 00 och teckna försäkringen via telefon. Du kan också fylla i dina uppgifter direkt på AIG:s hemsida genom att klicka på knappen nedan.