Frågor och svar

Här hittar du förhoppningsvis svar på dina frågor om OKQ8 Omsorg. Har du några ytterligare frågor är du välkommen att ringa 020 - 33 22 00.

 

 • Vilka är AIG?

  AIG (fd Chartis) är ett försäkringsbolag som har varit verksamma i Sverige i snart 40 år och längre än så i resten av världen. AIG finns idag i 160 länder och har runt 40 miljoner kunder.

 • Vad kostar försäkringen?

  Försäkrad       Månadspremie nivå 1     Månadspremie nivå 2
  Singel                                       85 kr                             105 kr
  Par (10% rabatt)                    159 kr                             199 kr

 • Hur tecknar jag OKQ8 Omtanke 55+?

  Du kan teckna direkt genom att ringa 020-33 22 00 eller fylla i ansökan för OKQ8 Omtanke 55+ online.

 • Från och med när börjar min försäkring gälla?

  Din försäkring börjar gälla från och med det vi har mottagit din anmälan. Du kan teckna direkt genom att ringa 020-33 22 00.

 • Vad räknas som ett olycksfall?

  Ett olycksfall är en kroppsskada som du drabbas av genom en ofrivillig, plötslig yttre händelse du inte kunnat förutse. Ett vad vi kallar, utifrån kommande våld mot kroppen.

 • Kan jag få betalt för samma skada om jag har flera försäkringar?

  Enligt Försäkringsavtalslagen Kap 6 § 4 Dubbelförsäkring: är varje försäkringsbolag ansvarig mot den försäkrade som om det bolaget ensamt hade försäkringen. Detta innebär att ett annat försäkringsbolag inte kan minska sina åtagande på grund av andra olycksfallsförsäkringar.

  Ersättningar som är inte är kostnadsersättningar, så som t.ex. invaliditetsersättningen eller efterlevadskydd, kan du få från alla försäkringar du har. Ersättningar som är kostnadsersättningar mot kvitto kan du endast få från en försäkring.

 • Hur betalar jag försäkringen?

  Du kan välja mellan två olika betalningssätt:
  Autogiro: Vid autogirobetalning betalas premien månadsvis. Försäkringstagaren ska ha lämnat medgivande till AIG att dra pengar från kontot.
  Faktura: Vid betalning via faktura ska premien betalas inom 30 dagar från den dag då försäkringsgivaren avsänt avi om premien.

 • Hur anmäler jag en skada?

  Ladda ner en skadeanmälan för OKQ8 Omtanke 55+ här eller kontakta oss på 08-506 920 70 så skickar vi hem en anmälan till dig.

 • Hur sker utbetalningen vid en skada?

  Utbetalning sker vid godkänd diagnos och till det konto som du uppgett till skadeavdelningen i din skadeanmälan. Det är skadeavdelningen som tar beslut om utbetalning och dess belopp.

 • Var gäller försäkringen?

  Försäkringen gäller dygnet runt, i hela världen. Vid vistelse utanför Sverige gäller den i 1 år.

  Sanktionsklausul: Försäkringsgivaren meddelar inte försäkringsskydd och är inte skyldig att betala försäkringsersättning eller att uppfylla annan förpliktelse enligt försäkringsavtalet såvida sådan betalning eller uppfyllandet av annan förpliktelse skulle utsätta försäkrings-givaren, dess moderbolag eller dess yttersta kontrollerande företagsenhet för någon sanktion, förbud eller restriktion enligt FN-resolutioner, handels- eller ekonomiska sanktioner, lagar eller förordningar i EU, Storbritannien och Sverige eller USA.