Independent Risk, Control & Compliance Officer till OKQ8 Bank

Placering: STOCKHOLM

Sista ansökningsdag:2019-04-08

Jobbeskrivning

Som Independent Risk Control- & Compliance Officer ansvarar man för att löpande övervaka och kontrollera regelefterlevnaden och bolagets risker, ha en samlad bild över bolagets regelverksefterlevnad och risker samt ge råd, stöd och rapportera till ledning samt styrelse. I rollen ingår även ett Dataskyddsombudansvar för att löpande övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen.
Arbetsuppgifter:

• Compliance Officer; kontinuerlig omvärldsbevakning av nya regelverk inom complianceområdet

• Kontinuerligt genomföra riskanalyser av gällande regelverk , tillse att styrelse och ledning har en mycket god insikt i bankens regelefterlevnadssituation

• Utifrån riskanalyser upprätta årsplan för granskningar och råd och stöd med verksamheten samt genomförande enligt årsplan

• Råd och stöd till första försvarslinjen vid implementering av nya regelverk samt vid uppdatering av gällande regelverk

• Ansvara för styrdokument för området, instruktion för regelefterlevnad

• Rapportering till styrelse och ledning enligt styrdokument

• Risk Control Officer; kontinuerlig omvärldsbevakning av nya regelverk inom riskområdet

• Kontinuerligt genomföra riskanalyser av bankens risker, tillse att ledningen har en mycket god insikt i bankens risksituation

• Utifrån riskanalyser upprätta årsplan för granskningar, råd och stöd med verksamheten samt genomförande enligt årsplan

• Råd och stöd till första försvarslinjen vid implementering av nya regler och metoder inom riskområdet

• Ansvara för styrdokument för området, instruktion för riskkontrollfunktionen

• Rapportering till styrelse och ledning enligt styrdokument

• Sammankallande och föredragande i bankens Riskkommitté

• Dataskyddsombud; kontrollera att personuppgifter behandlas enligt gällande regelverk, informera och ge råd om dataskyddsförordningen och angränsande regler. Dataskyddsombudet ska fungera som en kontaktpunkt för
tillsynsmyndigheten, för registrerade personer samt för Dataskyddsombud för koncernen.

• Rapportering till andra väsentliga intressenter med månatlig information om bankens risk-,regelefterlevnads- och dataskyddssituation ur ett tillståndsperspektiv

• Lämna utlåtande vid introducering av nya produkter så att banken inte äventyrar tillståndet och följer bankens interna regler


Kvalifikationer

Vi söker dig med relevant akademisk utbildning, gärna med inriktning mot finans och/eller juridik. Du ska ha mångårig arbetslivserfarenhet av området risk/compliance inom bank/finans eller som konsult, företrädesvis med tyngdpunkt på compliance i kombination med kunskaper inom risk. Vidare ser vi gärna att du är väl bevandrad i de regelverk och krav som styr bankverksamhet och lockas av att arbeta i en bank som kännetecknas av enkelhet, entreprenörskap och engagemang. Det är mycket meriterande om du kommer från en kommersiell och affärsnära roll.
Att du är självständig, kommunikativ och analytisk är en självklarhet samt att du har ett eget driv och strategisk höjd. Det är dessutom av stor vikt att du har en förmåga att bygga nätverk, kommunicera och skapa förtroende hos andra och till detta ställer rollen krav på engagemang, integritet, pro-aktivitet och ansvarskänsla. Vi värdesätter också att du är positiv och bidrar till det goda arbetsklimat som kännetecknar såväl den dagliga verksamheten som OKQ8 Banks ledningsgrupp. Givetvis är det också viktigt att se till funktionens roll i hela banken, ha förståelse för affärsverksamheten och besitta god förmåga att samverka med övriga delar av organisationen.


Vi erbjuder

Livet med OKQ8 Scandinavia
• Modiga ledare - Vårt mål är en kultur där ledare vågar fatta beslut, delegerar ansvar och har tillit till sina kollegor.
• Flexibelt arbetsliv - Vi är flexibla i både tanke, handling och rörelse. Vår inställning är att vi kan arbeta var som helst och förflyttar oss när det finns behov.
• Familj och fritid - En sund balans mellan arbete och fritid tror vi är avgörande för såväl välmående och ett effektivare arbetsliv. Vi vill möjliggöra ett liv där familj och en aktiv fritid kan kombineras med arbete och karriär.
• Utveckling och talang - Utveckling på alla nivåer är en del av vår företagsstrategi. I vår värld är det en fördel att våga utmana sig själv att prova något man inte kan. Det är så vi hittar nya talanger internt.
OKQ8 Scandinavia arbetar för att vara en jämställd arbetsplats med medarbetare som trivs och utvecklas och där olikheter uppmuntras. Vi vill vara ett företag som speglar samhället, med en inkluderande kultur som hjälper till att minska utanförskap och bidrar till mångfald.


Ansökan

I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med Lagotto Search. Vi frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Christos Voglis via Christos.Voglis@lagottosearch.se alt 073-082 62 12. Vi arbetar med löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag, dock senast 8 april.

Varmt välkommen med din ansökan!


Om oss

OKQ8 Scandinavia utgörs av OKQ8 i Sverige och Q8 i Danmark och är ett av Skandinaviens största drivmedelsbolag. Vi är en engagerad, kundorienterad och hållbarhetsfokuserad organisation med cirka 5000 anställda. Vi arbetar aktivt för att driva utvecklingen av mer klimat- och miljövänliga drivmedel och produkter, att minska ojämlikhet och att bidra till hållbara städer och samhällen. Våra medarbetare vet att varje individuell insats bidrar till att vi tillsammans kan göra skillnad. Vi strävar efter att vara nära affären och skapa ständiga förbättringar genom enkelhet och välinformerade beslut. Genom våra värderingar Öppen och ärlig, Kundfokus, Kompetens, Snabbt och smidigt som ledstjärnor i vårt dagliga arbete kan vi växa och utvecklas. Med cirka 1000 servicestationer i Skandinavien, vår egen bank och ett av marknadens starkaste företagserbjudanden tillhandahåller vi produkter och tjänster för människor i rörelse – nu och i framtiden.
OK-Q8 Bank AB är banken för kunder på väg. Sedan starten 2009 tillhandahåller vi ett brett och attraktivt utbud av kort, lån och försäkringar genom våra 40 medarbetare. OK-Q8 Bank är helägd av OK-Q8 AB och är därmed en del av OK Ekonomisk förening genom vilka vi har ca 1 miljon medlemmar. OKQ8 Bank står under Finansinspektionens tillsyn och löpande kontroll.


Ansök idag

Vi representerar ett starkt koncept och ett skicklig team, skynda dig att söka anställning via nedanstående länk.

Om oss

OK-Q8 Sverige och Q8 Danmark A/S utgör tillsammans ett av Skandinaviens största drivmedelsbolag OKQ8 Scandinavia.


3000 anställda i Sverige och Danmark

1000 servicestationer i Skandinavien

Värderingar: Öppen och ärlig, kundfokus, kompetens, snabbt och smidigt

Vi arbetar aktivt med att driva utvecklingen av mer klimat- och miljövänliga bränslen och produkter.

Följ oss på LinkedIn

På LinkedIn uppdaterar vi aktiviteter och nyheter för dig som karriär- och arbetssökande.