El som drivmedel

Vi vill förenkla för dig som vill köra på el. Här har vi samlat vanliga frågor kring el som drivmedel för att reda ut begreppen. 

Vanliga frågor och svar om elbilsladdning

 • Vad är fördelen med elbil?

  Det finns många fördelar med elbilar och nedan har vi listat några saker: 

  • Då elnätet i Sverige är stabilt och väl utbyggt finns goda möjligheter att bygga upp en omfattande laddinfrastruktur. År 2017 var andelen förnybar energi i Sverige 54,5 procent av den totala energianvändningen.
  • Elbilar är även väldigt effektiva. De har nämligen en mycket bättre verkningsgrad än en vanlig förbränningsmotor. I en elbil används hela 83 % av energin till att driva bilen framåt. Av den energin som matas i en förbränningsmotor så är det endast 40% som används för att driva bilen framåt. Resterande delar går till värme, tomgång och drivlineförluster.
  • I drift avger en elbil inte några koldioxidutsläpp.

 • Hur mycket el drar en elbil?

  Ca 1,5-2 kWh per mil beroende på bland annat på hastighet, bilmodell och väderförhållanden. En bränsledriven bil använder ca 6 kWh per mil och elbilen är alltså mycket mer energieffektiv.

 • Vad driver den snabba utvecklingen på elbilsmarknaden?

  Tekniska framsteg gällande batterier samt skatter och subventioner både för tillverkare som till exempel batterifabriker och kunder i Sverige. Den ökande medvetenheten gällande miljö- och klimatfrågor är också en bidragande faktor.

 • Vad kostar det att köra på el?

  Det är svårt att göra en uppskattning som gäller för alla elbilar då kostnaden för att ladda en elbil beror på olika faktorer. Bland annat så beror det på batteriets storlek, i vilket skick det är samt förmågan att tillgodogöra sig laddeffekt. Om du laddar din elbil i ditt eget hem kostar laddningen ofta 1,5-2,5 kr per mil. En elbil drar ungefär 2 kWh per mil och det kostar ungefär 2,50 kr per kWh att ladda på publika laddstolpar. Så det kostar alltså ungefär 5 kr per mil när du laddar i det publika nätverket, men det är alltid den som äger laddstolpen som sätter priset.

 • Hur lång tid tar det att ladda bilen?

  Det beror på ett antal olika faktorer som batteriets storlek, vilken effekt (kW) som bilen laddas med och bilens begränsningar för hur snabbt batteriet kan laddas. Om en bil har ett batteri på 40 kWh och vi antar att bilen kan ta emot 22 kW genom en laddbox tar det knappa 2 timmar att ladda fullt. Laddar du istället med 2,3 kW genom en 10 ampers laddkabel i ett vanligt eluttag så tar det ca 17 timmar.

 • Hur långt räcker batteriet?

  Det beror på batteriets storlek och hur mycket el bilen drar. Idag har rena elbilar en räckvidd mellan ungefär 15-50 mil, medan laddhybrider har en räckvidd mellan ungefär 3-6 mil på el. 

   

 • Varför bör jag ladda genom en laddbox och inte genom ett vanligt eluttag?

  Vanliga eluttag är generellt sett inte dimensionerade för den belastning som laddning över en längre tid innebär. Detta medför en ökad brandrisk och en laddbox installerad av en behörig elektriker rekommenderas därför av Elsäkerhetsverket. En laddbox möjliggör dessutom snabbare laddning och kan vara uppkopplad för att möjliggöra tillgång till förbrukningsstatistik och styrning av laddningen.

 • Vad innebär Bonus-malus-systemet?

  Regeringen och Riksdagen har beslutat om ett bonus malus-system där miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus med maximalt 70 000 kr. Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar. Läs mer på Transportstyrelsens hemsida.

 • Går det att få bidrag för köp och installation av laddstationer?

  Ja. Ladda-bilen-bidraget är till för bland annat privatpersoner som har installerat en laddstation hemma där man kan få bidrag för hälften av kostnaderna för material inklusive laddbox och arbetskostnaden för att installera laddstationen. Som mest kan man som privatperson få 10 000 kr i bidrag per fastighet. Bidraget finns även att söka för företag som vill installera laddstationer för sina anställda samt för bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Läs mer om Ladda-bilen-bidraget hos Naturvårdsverket.


  Klimatklivet är ett annat typ av bidrag för de organisationer som vill installera laddstationer för allmänheten, det vill säga publika laddstationer. Där kan man få bidrag för hälften av kostnaderna och som mest 15 000 kr per laddpunkt. Läs mer om Klimatklivet hos Naturvårdsverket.

Olika typer av elbilar

Det finns tre typer av elbilar på marknaden idag - rena elbilar, laddbara hybrider och hybrider. Vi reder ut vad som är skillnaden. 

Olika laddmöjligheter

Det finns många olika val av laddningsmöjligheter och ibland är det inte helt lätt att veta hur och var man ska ladda. Här förklarar vi skillnaderna mellan några olika typer av laddning.

Olika typer av elbilar

Tekniken inom elbilsladdning är i framkant och antal sålda elbilar och laddhybrider växer otroligt snabbt. Idag finns det tre olika typer av elbilar på marknaden - rena elbilar, laddbara elhybrider och elhybrider.

 

EV - Electric Vehicle

 

 • Elmotor
 • Stort batteri
 • Laddningsbar
 • Ca 30-50 mils räckvidd
PHEV - Plug in Hybrid Electric Vehicle

 

 • Elmotor och förbränningsmotor
 • Mellanstort batteri
 • Laddningsbar
 • Ca 3-6 mils räckvidd vid ren eldrift
HEV - Hybrid Electric Vehicle

 

 • Elmotor och förbränningsmotor
 • Litet batteri
 • Ej laddningsbar
 • Ca 2 km räckvidd vid ren eldrift

Var kan jag ladda min elbil?

Ladda hemma

Villa eller hus

Ungefär 90% av all laddning sker hemma eller på arbetsplatsen. När du laddar din bil genom en laddbox istället för vanligt eluttag går det snabbare och är dessutom betydligt mer säkert. Fördelarna med en laddbox hemma är alltså att du laddar snabbare och mer effektivt. Laddning med Mode 2-kabeln som medföljer bilen i vanliga vägguttag begränsar laddningen. En laddbox är dessutom mer säker på det sättet att den stoppar laddningen när batteriet är fullt och den kommunicerar även eventuella fel.


Hyresrätt/bostadsrätt

Många hyres- och bostadsrättsföreningar väljer idag att skaffa laddningsmöjligheter till sina medlemmar. En förening med laddplatser kan dessutom bli mer attraktiv för framtida lägenhetsköpare.

Ladda publikt

Destinationsladdning

Destinationsladdning passar dig som behöver ladda i några timmar eller över natten. Destinationsladdare finns oftast placerade vid exempelvis köpcentrum, restauranger och hotell och kan beskrivas som en eller flera hemmaladdare som är installerade i en publik miljö. Dessa laddare laddar bilen via växelström.


Snabbladdning

Snabbladdare finns på bland annat 40-tal av OKQ8s stationer. Du kan se var dessa finns placerade genom att använda vår stationssök här. Snabbladdare laddar batteriet via likström och det kräver ett visst typ av uttag.

Beställ laddbox

Vi erbjuder:


 • Snabb och säker laddning
 • Rådgivning och installation
 • Lösning som uppfyller kravet för Ladda bilen-bidrag
 • Konkurrenskraftigt pris

OKQ8 Elbilsladdning

Det ska vara enkelt att ladda sin elbil. Därför erbjuder vi möjlighet till laddning var du än befinner dig – hemma, på arbetsplatsen och på resan.

Är du företagskund?

Vi har tagit fram ett brett utbud av produkter och tjänster inom elbilsladdning som kan anpassas efter just ditt företags specifika behov.

Avdrag för installation av Grön Teknik

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det fungerar på liknande sätt som för rot och rut.

Vill du veta mer?

Ring 020 - 65 65 65 

Öppettider 8.30-17.00 alla helgfria vardagar

Eller kontakta oss via vårt formulär här.

FAQ

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om elbilsladdning.