Nu blir det enklare att återvinna

Avfallshanteringen är en viktig del i vårt arbete för ett hållbart samhälle. Därför genomför vi nu en omfattande granskning av allt vårt avfall, hur vi hanterar det och vilka förändringar som måste göras för att kunna ta hand om avfallet på ett bättre sätt. 

I dag är det endast ett fåtal av våra stationer i Sverige som har ett tillräckligt system för återvinning. Bland medlemmar och kunder och även internt inom OKQ8 är bättre hantering av restprodukter en av de viktigaste punkterna när det gäller hållbarhet. Bristfällig avfallshantering gör också att det finns en risk att avfallet hamnar i naturen.
För att upp nå våra mål om återvinning och hjälpa medlemmar och kunder att källsortera på stationerna har vi sjösatt ett ambitiöst projekt som ska se över avfallshanteringen i hela organisationen.

Några av målen med projektet är:

  • 100% källsortering på stationer och kontor under 2022
  • 50% av allt avfall till återvinning 2025
  • 100% av all plast på stationerna till återvinning 2030

Samarbete med Håll Sverige Rent

För att få ytterligare inspiration och för att minska nedskräpningen även i naturen samarbetar vi med Håll Sverige Rent. De arbetar aktivt med att minska nedskräpningen, genom att skapa en norm- och beteendeförändring i frågan.

Vår verksamhet bidrar indirekt till nedskräpning genom att förpackningar som köps från stationerna ibland hamnar i naturen. Skräpet skadar djur och natur och kostar samhället mycket pengar. Genom samarbetet med Håll Sverige Rent vill vi hjälpa till att öka kunskapen om betydelsen av att ta hand om sitt skräp på ett ansvarsfullt sätt. Det bidrar också till att uppnå våra mål kring avfallshantering.

Så lång tid tar det för materialen att brytas ner

Papperspåsar Det tar ungefär 1 månad för en papperspåse att brytas ned i naturen.
Plastpåsar Plastpåsar kan bli liggande i 10–20 år om den lämnas i naturen.
Glas En glasflaska kan ligga kvar i naturen i hela en miljon år.
Tuggummi Det tar ungefär 20–25 år för ett tuggummi att sönderdelas och brytas ned. Tuggummi tillhör även en av de svåraste och kostsammaste typerna av skräp att städa bort.
Cigarettfimpar Om man slänger fimpen i naturen efter rökpausen kan den bli liggande i mellan 1–5 år.
PET-flaskor Det tar ungefär 450 år för en PET-flaska att sönderdelas och för ögat brytas ned, men även dessa produkter efterlämnar mikroplastpartiklar.

Det viktigaste är inte hur lång tid det tar för olika material att brytas ned, det är snarare vad det hinner göra för skada på miljö och djurliv.

Källa: Håll Sverige Rent