Nytt eller begagnat? Så väljer svenska bilköpare.

Begagnatspecialisten Kamux har genomfört en konsumentundersökning som svarar på hur svenska bilägare tänker kring sitt nästa bilköp. Generationsklyftan är stor och visar tydligt att pensionärer väljer nytt före begagnat samtidigt som ungdomar tar ett större ansvar för miljön.

Undersökningen ”Sverige köper bil” ger en intressant översikt av den svenska bilhandeln med fokus på begagnade bilar. Tusen personer med körkort fick svara på undersökningen som gjordes på uppdrag av bilhandelskedjan Kamux. Urvalet motsvarade svenska folket vad gäller kön, ålder och bostadsområde. 

I ålderssegmentet mellan 25 och 34 år är svenskarna mest positiva till att välja begagnat (86 %). Samtidigt som hela fyrtio procent i åldern 65 plus uppgav ett begagnatköp som osannolikt. Kamux vd Robin Toss tror att orsaken till äldre personers skeptiska hållning till begagnat är att köpet förväntas bli både krångligt och otryggt.

– Tyvärr har äldre personer ofta den uppfattningen och av samma anledning ser vi till att kunden får möjlighet att genomföra en trygg begagnataffär, säger han.
Även om landets pensionärer helst köper nytt uppger övriga svenskar att deras nästa bil sannolikt kommer att vara begagnad. Plånboken är det som får styra då främsta orsaken som anges är lämplig prisnivå. På andra plats kommer det faktum att värdet på en ny bil sjunker orimligt snabbt. 

När man köper sin begagnade bil vänder man sig i första hand till ett visst bilmärkes bilhall, alternativt en specialist på begagnade bilar. Man upplever då en bättre konsumenttrygghet än vid köp från privatperson.
– Senaste året har medierna föredömligt lyft upp problemet med bedrägerier i handeln med begagnade bilar. Det har gjort att många fått upp ögonen för problemet och i stället börjat vända sig till specialister som kan ge både garanti och en avbetalningsplan, samt ta hand om inbytesbilen, säger Kamux vd Robin Toss.

Att Sverige är ett Volvo-land är knappast någon överraskning. Fler än var femte svarande kör Volvo (21 %), följt av Volkswagen (11 %) och Toyota (7 %). Över 60 % uppger att de är trogna sitt nuvarande märke och här kan återigen en viss skillnad utläsas mellan åldersgrupperna. De äldsta är mest trogna (69 %) och de yngsta minst (53 %).

Även frågor om drivmedel fanns med bland frågorna där svaren visar att bensin fortfarande är förstavalet på svenska vägar (62 %) medan diesel driver en knapp tredjedel av fordonen i undersökningen. El, gas och hybrider delar på de sista fem procenten. Intressant att notera är att hybrider är mer än dubbelt så vanligt förekommande i det yngsta förarsegmentet mellan 18 och 24 år.

De yngsta bilägarna vittnar också om ett större ansvar för miljön. Svarsalternativet ”låga utsläpp är mycket viktiga för mig och styr mitt val av bil” fick 10 % i genomsnitt, medan det bland 18–24-åringar fick 22 %. Något förvånande är att siffran inte är ännu högre. På frågan om elbil vore ”ett lämpligt alternativ just nu” svarade 39 % av ungdomarna ja, medan genomsnittet bland svenskarna var 27 %.
– Vi på Kamux ser fram emot att utöka vår andel av begagnade hybrider och elbilar, men till dess är det bra att komma ihåg att en förhållandevis ny diesel- eller bensinbil med låga utsläppsnivåer är ett bra miljöval eftersom genomsnittsåldern på svenska bilar är 10 år, säger Robin Toss. 

Text: Vi Bilägare