Vår verksamhet

OKQ8 är ett av Sveriges största drivmedelsbolag med en omsättning på cirka 34,2 miljarder kronor, exklusive moms och punktskatter. Bolaget ägs gemensamt av OK ekonomisk förening och Kuwait Petroleum International, som äger 50 procent vardera. Totalt sett har bolaget ca 2200 anställda.

Våra drivmedelsstationer

OKQ8 har ett stationsnätverk med ca 740 stationer och erbjuder ett komplett produkt-och tjänsteutbud för bilen och bilisten. Bolaget har ca 26,6 procent av drivmedelsmarknaden och tillhandahåller ett omfattande utbud av alternativa drivmedel. Alla stationer erbjuder biltillbehör, reservdelar och däckservice. Många stationer har även verkstäder, tvätta-själv hallar, biltvätt samt biluthyrning. Butiksortimentet omfattar också fastfood, kaffe och kioskprodukter.

IDS

OKQ8 driver och marknadsför International Diesel Service (IDS) i Sverige. IDS är ett ledande europeiskt koncept speciellt utvecklat för att möta den kommersiella trafikens behov.

Övriga områden

OKQ8 har även ett brett utbud av produkter och tjänster såsom eldningsolja, smörjmedel och bränsle för kunder inom jordbruk, transport industrin, sjöfart och verkstäder. Villavärme, försäkringar och el säljs till privatpersoner.

Publikationer

Nedan finner du olika skrivelser från OKQ8 såsom årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar.

Om du söker finansiell information för OKQ8 Bank hittar du den här.