Alkylatbensin

Alkylatbensin är ett drivmedel för olika typer av motorer och maskiner, som exempelvis gräsklippare, motorsåg och mopeder. Alkylatbensin finns för tvåtaktsmotorer och fyrtaktsmotorer.

Vad är alkylatbensin?

Alkylatbensin är en bensin utvecklad för att ge så låga utsläpp av hälsoskadliga ämnen som möjligt. Den miljöanpassade bensinen innehåller i stort sett inga av de skadligaste kolvätena bensen, aromater eller olefiner (alkener).

Alkylatbensin är drivmedel för olika motorredskap med två- eller fyrtaktsmotorer. Som motorsågar, trimmers, snöskotrar, snöslungor, mopeder, gokarts, gräsklippare och båtmotorer med mera. Används alkylatbensin i små maskiner där brukaren riskerar att andas in avgaserna minskar hälsoriskerna.

Förutom att tanka alkylatbensin med pump så finns produkten att köpa på dunk på våra stationer, då under namnet OKQ8 Ultima 2T för tvåtaktsmotorer och OKQ8 Ultima 4T för fyrtaktsmotorer.


Många fördelar med Alkylatbensin

Det finns många miljö- och hälsofördelar med att använda alkylatbensin i två-eller fyrtaktsmotorer:

  • Alkylatbensin innehåller inga oxygenater, alkener eller cancerframkallande bensen
  • Innehåller minimal aromathalt som gör att nedsotade motorer och svällda packningar undviks
  • Den är oxidationsstabil och bildar ej slam eller avlagringar samt är lagringsstabil
  • Lägre ångtryck ger reducerad avdunstning och medför bättre miljö och lägre hälsorisker
  • Har en knappt mätbar svavelhalt och ger låg belastning på miljön
  • Lågt hartstal och låg slutkokpunkt ger renare motor
  • Lätt start både sommar och vinter genom rätt avpassad destillationskurva

Begränsad tillgång på alkylatbensin

Det är en begränsad tillgång på alkylatbensin. Därför är det extra viktigt att främst använda den där nyttan är som störst, nämligen i äldre 2-taktsmotorer. Genom att använda den i en äldre 2-taktsmotor kan du effektivt bidra till att minska miljöpåverkan istället för att använda den i moderna bilmotorer där miljönyttan är nästintill obefintlig.

"Från äldre 2-takts utombordare i Sverige släpps varje år stora mängder giftiga kolväten ut i vattnet. I Sverige är det cirka 50 gånger mer än de synliga oljeutsläppen från fartyg! Med alkylatbensin i din äldre utombordare kan du minska de skadliga utsläppen med hela 80-90 %. Miljövinsten med att gå över till alkylatbensin är extra stor om du brukar köra i vikar och grunda vatten där ekosystemet är särskilt känsligt. Med alkylatbensin slipper du själv ifrån de mest illaluktande och hälsoskadliga avgaserna." (SPBI.se/faktadatabas)

För att ytterligare minska miljöpåverkan från din 2-takts utombordare kan du använda en tvåtaktsolja som är biologiskt lätt nedbrytbar. 

Här kan du bläddra bland våra produkter ›

OKQ8:s alkylatbensin uppfyller den kvalitetsnivå som fastställts i SS 15 54 61 - Specialbensin för motordrivna arbetsredskap. Alkylatbensin uppfyller inte kraven som ställs på en bensin till bilar och ska inte användas i bilmotorer eller i motorer som kräver en bensin enligt SS-EN 228.

För mer information om vår alkylatbensin, se våra produkt- och säkerhetsdatablad ›

Här kan du tanka alkylatbensin

Använd vår avancerade sökfunktion för att hitta alla stationer som erbjuder alkylatbensin. Du kan även välja att söka på din närmsta bensinstation för att se utbudet. Du kan tanka alkylatbensin här.