Fordonsgas

Fordonsgas är ett samlat begrepp för biogas och naturgas och är ett av de renaste drivmedlen som finns i dagsläget. Hos OKQ8 finns fordonsgas i två varianter - Biogas Bas och Biogas 100.

Vad är fordonsgas?

Både biogas och naturgas består till huvuddelen av metan. Skillnaden är att biogas är förnybar medan naturgas har fossilt ursprung. Även om naturgasen inte är förnybar har den möjlighet att ge mindre klimatpåverkan än både diesel och bensin. Biogas kan utvinnas ur till exempel slam från reningsverk, gödsel, avfallsupplag eller grödor och bildas när organiskt material bryts ned av metanproducerande bakterier.

Jämfört med fossil bensin och diesel har fordonsgasen lägre utsläpp oavsett om det är ren biogas eller om det är en blandning av biogas och naturgas. Fordonsgas är alltså delvis eller helt ett förnyelsebart drivmedel som kan minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser omfattningen av klimatpåverkan och är ett av de renaste drivmedel som finns i dagsläget. För en jämförelse av uppskattade utsläppsnivå jämfört med OKQ8:s övriga drivmedel se informationshäftet ”Hållbara drivmedel” . Fordonsgas är också ett rent drivmedel som brinner rent och då med låga utsläppsnivåer av hälsoskadliga avgaser.

Fordonsgas finns idag i två olika varianter: Biogas Bas och Biogas 100.

Biogas Bas

Biogas Bas innehåller minst 70 % biogas och resten är naturgas, men vi strävar efter att andelen biogas ska vara så hög som möjligt. Biogas är helt förnybar, medan naturgas är att klassa som ett fossilt drivmedel. Detta eftersom naturgas finns i jordens inre där den bildades för många miljoner år sedan. Även naturgas är ett bra drivmedel och släpper ut ungefär 20 % mindre mängd koldioxid jämfört med fossil bensin. Biogas Bas är ett bra drivmedel om du vill minska dina utsläpp av växthusgaser och din klimatpåverkan.

Biogas 100

Biogas 100 är vår premiumprodukt och är på massbalans* bestående av 100 procent förnybar biogas. Detta innebär att Biogas 100 ger upphov till mycket låga utsläpp av koldioxid och är alltså ett riktigt bra alternativ för miljön. När vi tittar på produkten ur ett livscykelperspektiv pratar vi om ett utsläpp på mellan 8 och 15 gram koldioxid per kilometer.

* Vi garanterar att vi tillför ytterligare biogas till vår fordonsgas för varje kg Biogas 100 som våra kunder tankar

Här kan du tanka fordonsgas

Idag kan du tanka fordonsgas med ditt OKQ8-kort på 56 stationer, varav 20 är belägna på St1 Biogas siter. Nya stationer etableras kontinuerligt. Vid pumpen kan du välja Biogas Bas eller Biogas 100. Som företagskund kan du dessutom skaffa ett tilläggsavtal som garanterar dig 100% Biogas 100. När du söker på din närmsta station kan du se om fordonsgas finns i just din stations utbud. Du kan också välja avancerat sök och se vilka stationer som har fordonsgas i sitt sortiment.

Här kan du tanka fordonsgas ›
Läs mer om St1 Biogas tankstationer ›