Hållbar biltvätt

Hos oss kan du vara säker på att din bil tvättas på ett skonsamt och hållbart sätt. Vi renar allt spillvatten från farliga ämnen så att de inte hamnar i naturen och grundvattnet. Och tvättar du bilen i någon av våra automattvättar så används bara Svanenmärkta rengöringsmedel.
 

Låt de snälla bakterierna hjälpa dig att tvätta mer hållbart

Det finns idag olika typer av reningsverk för att rena spillvattnet från biltvättar. Två exempel är kemisk rening och biologisk rening.

Ett biologiskt reningsverk använder sig av mikroorganismer för att bryta ner de organiska ämnena i vattnet, till skillnad från ett kemiskt reningsverk som använder sig av flockningskemikalier vid vattenreningen. Då mikroorganismerna bryter ner oljan och de organiska föreningarna i ett biologiskt reningsverk bildas också mindre mängd slam. 

Det finns olika typer av biologiska reningsverk. Ett av de biologiska reningsverk som vi använder heter WashWell. Systemet är designat för att efterlikna de biologiska processer som äger rum i naturliga sjöekosystem. Systemet producerar inga restprodukter eller överskottsslam och det renade vattnet kan cirkuleras tillbaka till biltvätten och återanvändas. 

Välkommen att tvätta mer hållbart!

 

Att tvätta bilen på godkänd tvättanläggning är alltid mer hållbart jämfört med att tvätta bilen hemma, på gatan eller annan plats utan möjlighet att rena spillvattnet.

Alla våra anläggningar renar spillvattnet och våra nya biltvättar byggs med biologiska reningsverk för att minska påverkan på vår miljö.

260 platser

På 260 platser runtom i landet kan du tvätta hållbart tillsammans med oss.

Så gör din del och tvätta på en station med reningsverk.

26 biologiska reningsverk

Låt naturens under göra jobbet.

Vi har på flera av våra stationer biologiska reningsverk som naturligt renar och återanvänder ditt tvättvatten.

12 miljoner tvättar

Tvättar du din bil på gatan? Då rinner olja och tungmetaller rakt ner i grundvattnet.

Därför är det extra viktigt att tvätta i en anläggning som separerar bort och tar hand om alla farliga ämnen.

Tvättar du rätt?

Varje år sker cirka 12 miljoner biltvättar direkt ute på gatan. I den smuts som samlas på din bil finns det ofta ämnen som är direkt skadliga för både djuren, naturen och människan. Det kan handla om oljerester, skadliga kemikalier, asfalt och tungmetaller, som rinner rakt ner i grundvattnet och ut i våra sjöar och hav. Därför är det extra viktigt att du tvättar i en anläggning som separerar bort och tar hand om alla farliga ämnen.

Vi på OKQ8 har flera olika alternativ för att du ska få en skinande ren bil på ett mer miljövänligt sätt. Kanske vill du tvätta bilen i våra själv i våra tvätthallar eller tvätta bekvämt i våra automattvättar. Oavsett hur du vill tvätta din bil hjälper vi dig att tvätta hållbart.

 

Stora biltvättarhelgen

Sveriges VA-organisationer har ett samarbete under namnet Svenskt Vatten vars syfte är att arbeta för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Den Stora biltvättarhelgen är ett initiativ från Svenskt Vatten som ska uppmärksamma och inspirera allmänheten till att tvätta bilen på rätt sätt och därmed bidra till en stor miljöinsats.


Läs mer om Svenskt Vatten >
Läs mer på kampanjsidan för Stora biltvättarhelgen >

Stolt medlem i Hållbar biltvätt

Vi på OKQ8 är stolta medlemmar i organisationen Hållbar biltvätt. Det är ett samarbete mellan flera stora aktörer och är ett initiativ av branschföreningen Svensk Bensinhandel. Hållbar biltvätt arbetar med att öka kunskaperna och därmed förändra våra tvättvanor. För att minska mängden biltvättar som sker okontrollerat på garageuppfarter och tomter utanför hemmet, startades kampanjen Hållbar biltvätt.