OKQ8 Go

App – OKQ8 GO – personuppgiftshantering. För denna behandling är OKQ8 personuppgiftsansvarig och har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Portify som personuppgiftsbiträde.

 

 

 

Ändamål

Vad samlas in? 

Laglig grund

Lagring 

Spara resor för körjournal

Starttid, sluttid, startadress, slutadress

 

Uppfylla avtal samt berättigat intresse att kunna erbjuda relevant service.

7 år eller när du säger upp ditt avtal.

 

Platstjänster används för att aktivera vår föraridentifieringstjänst.


Mobiltelefonens geografiska läge

 

Samtycke tills du drar tillbaka ditt samtycke (Stänger av location services)

 

Data från platstjänster i våra appar lagras ej. 


 

Registrera mätarställning


Mätarställning på angivet fordon


Uppfylla avtal samt berättigat intresse att kunna erbjuda relevant service.

7 år eller när du säger upp ditt avtal.


On-boarding av användare och uppstart av tjänsten i webbportalen


Vilka uppgifter som samlas in och hur de behandlas hittar du på följande länk: integritetspolicy - Portify


Uppfylla avtal samt berättigat intresse att kunna erbjuda relevant service.

 

Vilka uppgifter som samlas in och hur de behandlas hittar du på följande länk: integritetspolicy - Portify


 
Uppdaterad senast: 2021-04-27