Särskilt om marknadsföring

Denna information vänder sig till dig som är kund i OKQ8, OKQ8 Bank eller är medlem i en OK-förening och förklarar förutsättningarna hur vi använder dina personuppgifter i olika marknadsföringssammanhang.

 

Dina personuppgifter används av oss och våra samarbetspartners för nyhetsbrev, personaliserad marknadsföring och annonser som distribueras till dig på ett sätt som passar dina förutsättningar. Beroende på dina val använder vi traditionella kommunikationskanaler för marknadsföring, såsom e-post, SMS, telefon eller postal kommunikation. Vi använder också vår webbplats OKQ8.se, appar och andra företags webbplatser och appar som kommunikationsmedel. Genom segmentering och målgruppsanpassning kan vi förse dig med erbjudanden som vi tror du är intresserade av och därmed möta dina förväntningar på bemötande och innehåll. 

 

Läs mer om hur vi marknadsför våra produkter nedan.

Direkt marknadsföring mm

Vi kan komma att skicka produktrekommendationer, förfrågningar om produktrecensioner, undersökningar och annat marknadsföringsmaterial via e-post, push-notiser, SMS, postalt eller kommunicerad till dig via telefon. Detta gör vi oavsett du är prenumerant på ett nyhetsbrev eller inte. Sådan information och kommunikation kan vara generell (skickas till alla kunder) eller riktad (skickas till dig baserat på vår målgruppsanalys). Vi sparar även information om vilken kommunikation du har fått och hur du har agerat på denna, exempelvis om du har öppnat e-postmeddelandet.

Om du inte önskar få direkt marknadsföring från oss via e-post kan du när som helst invända mot detta på ett informellt sätt genom att klicka på avbeställningslänken som finns i varje e-postmeddelande. För inställningar av pushnotiser kan du avaktivera dessa i din mobil via inställningar. Du kan i alla ärenden kontakta kundservice för hjälp att administrera dina önskemål.

Läs mer om hur vi skapar målgruppsanpassad marknadsföring nedan.


Målgruppsanpassade annonser och erbjudanden

Vi skapar målgrupper (segment) över typiska OKQ8-kunder för att öka träffsäkerheten i våra marknadsföringsinsatser. Målgrupper skapas utifrån de uppgifter du lämnade när du gjorde ett tidigare köp hos oss eller tecknade dig för medlemskap i en OK-förening samt uppgifter om användar- och inköpsbeteenden. Dessa personuppgifter består av aggregerad eller avidentifierad köphistorik, sökhistorik, intresseuppgifter och demografiska profildata samt enhets- och åtkomstdata. För att kunna förfina träffsäkerheten kan vi även komma att berika befintliga uppgiftssamlingar med data från våra reklampartners eller uppgifter från offentliga register.


Internetspårning (retargeting) 

Vissa annonser baseras på surfhistorik. Så är fallet om annonserna ska riktas till internetanvändare som nyligen har besökt en viss webbplats eller sökt efter visst innehåll. Denna teknik kallas retargeting. Retargeting sker via marketing cookies och annan spårningsteknik och sker först efter att vi erhållit ditt samtycke för dessa. Om du inte längre vill få annonser eller erbjudanden som baseras på ditt surfbeteende har du rätt att inaktivera funktionen genom att återkalla ditt samtycke.


Reklam i sociala nätverk och på annonsplattformar (via spårningsteknik)

När vi gör reklam för våra produkter och tjänster i sociala nätverk eller andra annonsplattformar (t.ex. YouTube, Facebook, Instagram, Google) överförs enhets- och åtkomstdata och cookie-ID till dessa mottagare endast om du har samtyckt till marketing cookies. 

Ditt samtycke för den här typen av personuppgiftsbehandling kan när som helst återkallas genom att ändra dina cookie-inställningar. Du har dessutom möjlighet att inaktivera användningen av dina personuppgifter för personaliserad marknadsföring direkt hos respektive mottagare. För ytterligare information bör du vända dig direkt till dessa:

Facebook (Facebook, Instagram):

  • Information om Facebook-reklamannonser
  • Inställningar för reklamannonser för Facebook

Google (Googles reklamnätverk, YouTube, Google sökmotor):

  • Information om Google-reklamannonser
  • Inställningar för reklamannonser för Google

Reklam i sociala medier och på annonsplattformar (via listningstjänster)

När vi gör reklam för våra produkter och tjänster i sociala nätverk (t.ex. YouTube, Facebook, Instagram, Schibsted) med hjälp av listningstjänster delar vi uppgifter vi har om dig till det företag som driver det sociala nätverket. Dessa uppgifter kan innehålla information om vilken målgrupp du tillhör eller vissa egenskaper (t.ex. kön, åldersgrupp, region, intressen). Överföringen sker i krypterad form till respektive mottagare för att därefter avkrypteras och matchas med mottagarens register. I den mån du är medlem i ett socialt nätverk kommer du inom ramen för ditt engagemang hos detta att se de annonser och erbjudanden vi väljer att publicera.

Om du inte vill att vi använder din information för detta ändamål kan du invända att dina uppgifter överförs genom att kontakta kundservice.

 

Reklam på andra annonsplatser (affiliate nätverk)

Reklampartner som driver ett digitalt reklamnätverk, s.k. affiliate nätverk, kan använda cookies och liknande spårningsteknik för avidentifierad spårning av användarbeteende baserat på enhets- och åtkomstdata i våra onlinebutiker och på andra tillhandahållares webbplatser och appar. Dessa reklampartner använder de registrerade uppgifterna för att fastställa sannolikheten för att du tillhör den målgrupp vi vänder oss till och beaktar detta vid val av annonser på de annonsplatser som förmedlas via nämnda digitala reklamnätverk. Denna teknik gör det möjligt att mäta marknadsföringskampanjens effektivitet och kontrollera redovisningen av de kampanjer som våra reklampartner genomfört.

Ytterligare information får du av respektive annonsplattformar och från de digitala reklamnätverk som har hand om förmedlingen. Vi arbetar främst med de stora reklamnätverken så som Facebook, Instagram, Google, Schibsted mfl.

Ditt samtycke för den här typen av personuppgiftsbehandling kan när som helst återkallas genom att ändra dina cookie-inställningar. Du kan även stoppa denna typ av annonser hos European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) Registreringen av de för detta ändamål använda uppgifter avslutas därför inte genom inaktiveringen. De annonser och erbjudanden som då presenteras för dig kommer dock inte att vara personaliserade.

 

Uppdaterad senast: 2022-08-27

Kontakt

Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter ber vi dig att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till kundservice via postadress nedan. Din begäran behöver innehålla ditt fullständiga namn, personnummer, telefonnummer, beskrivning av ärendet och din underskrift:

OKQ8 Kundservice
Box 502
774 27 Avesta

Du kan alltid kontakta kundservice om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill komma i kontakt med dataskyddsombudet hos OKQ8 Scandinavia.


Du kan kontakta dataskyddsombudet på dso@okq8.se
Det är dataskyddsombudets uppgift att övervaka att OKQ8 Scandinavia uppfyller Dataskyddsförordningen.